2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2019 M. VASARIO MĖNESIO

RENGINIŲ PLANAS

2019-01-31

Šiauliai

Eil. Nr. Diena Val. Renginio pavadinimas Dalyvauja Vieta Atsakingas Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis
1. 1–5   Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursas- paroda „Stebuklinga duonelė“ Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

Drąsučių mokykla I. Jonuškienė,

L. Vaitkienė,

A..Leišienė

8 603 21269

8 647 55809

8 675 24465

iki vasario 5 d. siunčiami piešiniai adresu: Melioratorių g.17, Drąsučiai,

Šiaulių r., LT-81106

2. 1–28   Respublikinė erdvinių kūrybinių darbų konkursas-paroda ,,Mano pagalvėlė“ Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai Kuršėnų

lopšelis-darželis „Nykštukas“

E. Jurkienė,

A..Leišienė

8 616 81533

8 675 24465

iki 2019 m. kovo 20 d. renginio nuostatuose nurodytu el. pašto adresu
3. 1 10.00 67-osios Lietuvos mokinių 9–12 klasių fizikos olimpiados rajoninis etapas 9–12 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

R. Piežienė 58 08 13 iki sausio 29  d.

www.srspt.eu

4. 4 8.30 Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899  
5. 4 18.00 Pozityvios tėvystės mokymai.

I susitikimas

Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai Gruzdžių gimnazija J. Simonavičienė 58 08 13  
6. 5 8.30 Meškuičių gimnazijos mokinių SUP vertinimas Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai Meškuičių gimnazija V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899  
7. 5 8.30 Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VI susitikimas

5 klasės mokiniai Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras J. Simonavičienė 58 08 13  
8. 5 9.00 Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa vaikams „Emociukų kelionė“.

IV susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13  
9. 5 9.25 Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VI susitikimas

4 klasės mokiniai Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė 58 08 13  
10. 6 8.30 Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899  
11. 6 8.30 Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

58 08 13  
12. 6 10.00 Šiaulių rajono 6–8 klasių mokinių komandinė geografijos olimpiada „Žemaitija“ 6–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Lapėnienė,

R. Piežienė

8 601 04230 iki 1 d. el. paštu

vilija0416@gmail.com

13. 6 10.40 Atvira informacinių technologijų pamoka IIGb kl. Informacinių technologijų mokytojai Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija D. Tamoševičiūtė,

T. Tarasevičius,

N. Žalys

8 675 18511 www.semiplius.lt
14. 6 13.30 Paskaita „Ką keisti savyje, kad sutartume su kitais?“ Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio darbuotojai Kuršėnų Daugėlių lopšelis-darželis J. Simonavičienė 58 08 13  
15. 6. 17.30 Paskaita „Hiperaktyvus vaikas. Kaip padėti jam ir sau?“ Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių tėvai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla J. Petraitė  58 08 13  
16. 7 8.30 Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899  
17. 7 9.50 Pykčio valdymo programa.

I susitikimas

7 klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla K. Bičkauskienė 58 08 13  
18. 7 10.55 Pykčio valdymo programa.

I susitikimas

7 klasės mokiniai

(II grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla K. Bičkauskienė 58 08 13  
19. 7 12.00 Šiaulių rajono 5–8, 9–12  klasių mokinių diktanto konkursas 5–8, 9–12 klasių mokiniai Kužių gimnazija L. Jankauskienė,

R. Piežienė

8 672 31911 iki 5 d.

www.srspt.eu

20. 7 13.00 Istorijos ir kultūros žurnalo ,,Padubysio kronikos“ Nr. 11 pristatymas, piešinių konkurso ,,Paminklai Lietuvos 100-čiui“ apibendrinimas Šiaulių r. mokytojai, 5–12 klasių mokiniai Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras L. Perminienė,

N. Žalys

8 600 14535

8 675 18511

Mokytojai www.semiplius.lt, mokiniai

pagal renginio nuostatus

21. 7 15.30 Pozityvios tėvystės mokymai.

I susitikimas

Kuršėnų miesto tėvai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė 58 08 13  
22. 8 9.00 Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Mano laiškas rytojui“ rajoninis etapas 7–12 klasių mokiniai VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla A. Jakelaitis,

R. Piežienė

58 08 13 iki 5 d.

www.srspt.eu

23. 11 9.00 Lions Quest programos

“Laikas kartu” mokymai tėvams

Drąsučių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklų, Gruzdžių gimnazijos,  mokinių tėvai Švietimo ir sporto skyrius L. Slušnys,

V. Bagdonienė

58 08 13  
24. 11 18.00 Pozityvios tėvystės mokymai.

II susitikimas

Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai Gruzdžių gimnazija J. Simonavičienė 58 08 13  
25. 12 8.30 Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VII susitikimas

5 klasės mokiniai Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė 58 08 13  
26. 12 8.30 Gruzdžių gimnazijos mokinių SUP vertinimas VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai Gruzdžių gimnazija V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899  
27. 12 9.00 Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa vaikams „Emociukų kelionė“.

V susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13  
28. 12 9.25 Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VII susitikimas

4  klasės mokiniai Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras J. Simonavičienė 58 08 13  
29. 12 10.00 Respublikinė 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokinių bei mokytojų konferencija  „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“ Dalykų mokytojai (lietuvių, anglų, rusų kalbų, geografijos mokytojai, klasės vadovai), mokiniai Meškuičių gimnazija L. Sarpauskienė,

A..Leišienė

37 05 68,

8 675 24465

Mokytojai www.semiplius.lt,

mokiniai iki 7 d.

pagal renginio nuostatuose nurodytus el. pašto adresus

30. 13 8.30 Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899  
31. 13 8.30 Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899  
32. 13 14.00 Rusų, vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Rusų, vokiečių kalbų mokytojai Švietimo ir sporto skyrius I. Prialgauskienė,

A. Leišienė

8 636 42027 www.semiplius.lt
33. 14 8.30 Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899  
34. 14 9.50 Pykčio valdymo programa.

II susitikimas

7 klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla K. Bičkauskienė 58 08 13  
35. 14 10.00 Bulvių skutimo čempionatas 1–4 klasių mokiniai, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras V. Stumbrienė,

A. Leišienė

8 626 79334

8 675 24465

 
36. 14 10.55 Pykčio valdymo programa.

II susitikimas

7 klasės mokiniai

(II grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla K. Bičkauskienė 58 08 13  
37. 14 13.00 Supervizijų grupė socialiniams pedagogams Socialiniai pedagogai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13 www.semiplius.lt
38. 14 15.30 Pozityvios tėvystės mokymai.

II susitikimas

Kuršėnų miesto tėvai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė 58 08 13  
39. 15 9.30 Seminaras „Kaip nerėkti ant vaikų, nors labai norisi?“ Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“, Daugėlių lopšelio-darželio pedagogai ir auklėtojų padėjėjai Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ A. Buožienė,

A. Leišienė

8 611 4234

8 675 24465

www.semiplius.lt
40. 15 9.30 Seminaras Šiaulių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Skaitovų meninio skaitymo konkursui rengimo metodika“ Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras (Ventos g. 7A, Kuršėnai) A.  Mazūraitė,

R. Piežienė

58 08 13 www.semiplius.lt
41. 15 10.00 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas 5–12 klasių mokiniai Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras (Ventos g. 7A, Kuršėnai) R. Piežienė 58 08 13  
42. 18 8.30 Kairių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899  
43. 18 9.00 „XIV nacionalinis J. Švedo konkursas: pasirengimo aspektai“ Lietuvių liaudies instrumentų bei kitų instrumentų dalykų mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo

mokytojai, mokiniai grojantys lietuvių liaudies instrumentais

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija A. Bernotas,

A..Leišienė

8 682 20797,

8 675 24465

www.semiplius.lt
44. 18 18.00 Pozityvios tėvystės mokymai.

III susitikimas

Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai Gruzdžių gimnazija J. Simonavičienė 58 08 13  
45. 19 8.45 Atvira veikla rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Ugdymas M. Montessori metodu inovatyviai

ir kitaip“

Šiaulių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogai Kuršėnų

lopšelis-darželis „Nykštukas“

E. Jurkienė,

A..Leišienė

8 616 81533

8 675 24465

www.semiplius.lt
46. 19 10.00 Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Fizikos mokytojai Švietimo pagalbos tarnyba A. Nemunaitė,

N. Žalys

8 675 18511 www.semiplius.lt
47. 20 8.30 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899  
48. 20 10.00 Erasmus+Projekto „Digital opportunities in preschool“ (skaitmeninės galimybės darželyje). Praktikumas

„IKT įrankiai bendradarbiavimui stiprinti“

Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ D. Jokubauskienė,

A..Leišienė

8 683 03571

8 675 24465

www.semiplius.lt
49. 20 10.00 Apskritojo stalo diskusija Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo (muzikos) mokytojai, direktorių pavaduotojai

ugdymui

Bubių mokykla S. Banevičienė,

A..Leišienė

8 636 07025

8 675 24465

www.semiplius.lt
50. 20 10.00 Seminaras „Švietimo pagalbos veiklos formų ir metodų įvairovė ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ Šiaulių r. švietimo įstaigų pagalbos specialistai, dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais Švietimo pagalbos tarnyba D. Urbonienė,

A..Leišienė

8 686 92942

8 675 24465

www.semiplius.lt
51. 20 13.00 Paskaita „Mąstymo klaidos. Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės“ Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ darbuotojai Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ J. Simonavičienė 58 08 13  
52. 21 8.30 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899  
53. 21 10.00 Šiaulių regiono ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkursas „Tu pati gražiausia, mano Lietuva“ ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ A. Buožienė,

R. Piežienė

58 08 13

8 611 42 341

iki 15 d. el.paštu

ld@buratinas.

kursenai.lm.lt arba auksebu@gmail.com

54. 21 15.30 Pozityvios tėvystės mokymai.

III susitikimas

Kuršėnų miesto tėvai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė 58 08 13  
55. 25 8.30 Bubių mokyklos mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899  
56. 25 18.00 Pozityvios tėvystės mokymai.

IV susitikimas

Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai Gruzdžių gimnazija J. Simonavičienė 58 08 13  
57. 26 8.30 Naisių mokyklos mokinių SUP vertinimas VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai Naisių mokykla V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899  
58. 26 8.30 Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VIII susitikimas

5 klasės mokiniai Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė 58 08 13  
59. 26 9.00 Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa vaikams „Emociukų kelionė“.

VI susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13  
60. 26 9.25 Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VIII susitikimas

4  klasės mokiniai Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė 58 08 13  
61. 26 10.00 29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis etapas 10–12 klasių mokiniai Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija R. Piežienė 58 08 13 iki 24 d.

www.srspt.eu

62. 26 10.00 VIII-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ rajoninis etapas 2–5 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Lapėnienė,

R. Piežienė

58 08 13 iki 24 d.

www.srspt.eu

63. 27 8.30 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899  
64. 27 8.30 Kuršėnų lopšelio-darželio

„Eglutė“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899  
65. 27 10.00 25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus“ rajoninis etapas 8–12 klasių mokiniai Kuršėnų meno mokykla R. Piežienė 58 08 13 iki 25 d.

www.srspt.eu

66. 27 10.00 VIII-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ rajoninis etapas 6–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Lapėnienė,

R. Piežienė

58 08 13 iki 25 d.

www.srspt.eu

67. 27 12.00 Lions Quest programos

„Laikas kartu“ mokymai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos bendruomenė Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla J. Beržanskytė,

R. Ruškienė,

V. Bagdonienė

8 675 21899  
68. 28 8.30 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas Švietimo pagalbos specialistai, tėvai Švietimo pagalbos tarnyba V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899  
69. 28 9.50 Pykčio valdymo programa.

III susitikimas

7 klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla K. Bičkauskienė 58 08 13  
70. 28 10.00 VIII-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ rajoninis etapas 9–12 klasių mokiniai Kužių gimnazija V. Lapėnienė,

R. Piežienė

58 08 13 iki 26 d.

www.srspt.eu

71. 28 10.55 Pykčio valdymo programa.

III susitikimas

7 klasės mokiniai

(II grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla K. Bičkauskienė 58 08 13  
72. 28 11.00 Rajoninė konferencija ,,Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“ (Just. Marcinkevičius) 8–12 klasių mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojai Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija V. Šventickienė,

A..Leišienė

8 675 24465 iki  22 d. el. paštu vita.sventickiene

@gmail.com

73. 28 12.00 Lions Quest programos

„Laikas kartu“ mokymai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos bendruomenė Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla J. Beržanskytė,

R. Ruškienė,

V. Bagdonienė

8 675 21899  
74. 28 15.30 Pozityvios tėvystės mokymai.

IV susitikimas

Kuršėnų miesto tėvai Švietimo pagalbos tarnyba K. Bičkauskienė 58 08 13  

 

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien