Registracija į Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos
olimpiadas ir konkursus

Prisijungimas
Informacija


Prisijunkite naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį:

Vartotojo vardas:

 


Prieigai prie registracijos į konkursus ir olimpiadas, kurios yra vykdomos Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos reikia įvesti vartotojo vardą ir slalpažodį, kurį mokyklos administracija gavo elektroniniu paštu.

Užregistruoti mokinius į konkursus gali tik mokyklos administracija arba įgalioti asmenys.

Pamiršote prisijungimo duomenis - rašykite svietimopagalba@siauliuraj.lt