Kategorija: Pranešėjų apsauga

Informacija pranešėjui

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą,...

Pranešėjo informacijos pateikimas

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai (toliau –Tarnyba): tiesiogiai atvykus pas Atsakingą asmenį adresu: V. Dambrausko g. 17-2, LT-81184 Kuršėnai, Šiaulių...