Skatinimas ir apdovanojimai

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2021 M. DARBUOTOJŲ APDOVANOJIMAI

Darbuotojų skaičius, kuriems buvo
skirtas apdovanojimas

Įstaiga / organizacija, skyrusi
apdovanojimą

Skirto apdovanojimo priežastis

3

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius

Padėka „Tarptautinės mokytojų
dienos proga“

1

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Padėka „Tarptautinės mokytojų
dienos proga“

4

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos
direktorius

Padėka „Tarptautinės mokytojų
dienos proga“