Skatinimas ir apdovanojimai

Darbuotojų skaičius, kuriems buvo
skirtas apdovanojimas

Įstaiga / organizacija, skyrusi
apdovanojimą

Skirto apdovanojimo priežastis

1

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius

Padėka „Tarptautinės mokytojų
dienos proga“

1

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Padėkos raštas

 

2022 m. už atliktas vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis premijomis paskatinti:
6 pedagoginio personalo darbuotojai;
1 aptarnaujančio personalo darbuotojas.

Darbuotojų skaičius, kuriems buvo skirtas apdovanojimas

Įstaiga / organizacija, skyrusi apdovanojimą

Skirto apdovanojimo priežastis

3

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Padėka „Tarptautinės mokytojų dienos proga“

1

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Padėka „Tarptautinės mokytojų dienos proga“

4

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorius

Padėka „Tarptautinės mokytojų dienos proga“