Skatinimas ir apdovanojimai

Darbuotojų skaičius, kuriems buvo
skirtas apdovanojimas

Įstaiga / organizacija, skyrusi
apdovanojimą

Skirto apdovanojimo priežastis

1

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius

Padėka

1

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Padėka

 

2023 m. už atliktas vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis premijomis paskatinti:
11 pedagoginio personalo darbuotojų;
2 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

Darbuotojų skaičius, kuriems buvo skirtas apdovanojimas

Įstaiga / organizacija, skyrusi apdovanojimą

Skirto apdovanojimo priežastis

1

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Padėka „Tarptautinės mokytojų dienos proga“

1

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Padėkos raštas

 

2022 m. už atliktas vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis premijomis paskatinti: 6 pedagoginio personalo darbuotojai; 1 aptarnaujančio personalo darbuotojas.

Darbuotojų skaičius, kuriems buvo skirtas apdovanojimas

Įstaiga / organizacija, skyrusi apdovanojimą

Skirto apdovanojimo priežastis

3

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Padėka „Tarptautinės mokytojų dienos proga“

1

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Padėka „Tarptautinės mokytojų dienos proga“

4

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorius

Padėka „Tarptautinės mokytojų dienos proga“