Metodinių būrelių pirmininkai

Metodinio būrelio pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Išrinktas pirmininku Mokymo įstaiga
Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis Sandra Petkuvienė Mokytojas metodininkas 2020 m. gruodis Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija
Biologijos-chemijos mokytojų metodinis būrelis Laima Zdanavičienė Mokytojas metodininkas 2020 m. lapkritis Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija
Dailės ir technologijų mokytojų  metodinis būrelis Jūratė Termenienė Vyresnysis mokytojas 2020 m. gruodis Šiaulių r. Voveriškių mokykla
Geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytojų  metodinis būrelis Remigijus Vaznys Mokytojas metodininkas 2021 m. gruodis Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija
Etikos mokytojų  metodinis būrelis Ramutė Zorienė Mokytojas metodininkas 2021 m. rugsėjis Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija
Fizikos mokytojų metodinis būrelis Kristina Juodeikienė Vyresnysis mokytojas 2022 m. sausis Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinis būrelis Erika Dargužienė Vyresnysis mokytojas 2021 m. sausis Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymo  metodinis būrelis Sigita Užkuraitienė II vadybinė kategorija 2020 m.  sausis Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis
Informatikos mokytojų metodinis būrelis Gvidas Gotceitas Vyresnysis mokytojas 2021 m. lapkritis Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija
Istorijos mokytojų metodinis būrelis Roma Mickutė Vyresnysis mokytojas 2021 m. sausis Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Jurgita Butnorienė Mokytojas metodininkas 2020 m. rugsėjis Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis Lilita Jankauskienė Mokytojas ekspertas 2020 m. lapkritis Šiaulių r. Kužių mokykla
Švietimo pagalbos specialistų  metodinis būrelis Idilija Labenskienė Mokytojas metodininkas 2021 m. gruodis Šiaulių r. Drąsučių mokykla
Matematikos mokytojų  metodinis būrelis Dalia Klinauskienė Mokytojas metodininkas 2022 m. sausis Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
Muzikos mokytojų metodinis būrelis Lina Jaroševienė Mokytojas metodininkas 2022 m. sausis Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla
Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis Asta Gudauskienė Mokytojas metodininkas 2022 m. vasaris Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis Gintarė Tautkienė Vyresnysis mokytojas 2019 m. spalis Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“
Rusų ir vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis Ina Prialgauskienė Vyresnysis mokytojas 2021 m. lapkritis Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
Tikybos mokytojų metodinis būrelis Aušra Nemunaitė –  Makaravičienė Mokytojas metodininkas 2021 m. gruodis Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija