Metodinių būrelių pirmininkai

Metodinis būrelis

Vardas, pavardė

Įstaiga

Elektroninis paštas

Anglų kalbos mokytojų

Ausma Šereivienė

Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokykla

ausma.sereiviene@dubysos.lt

Biologijos-chemijos mokytojų

Inga Tarasevičienė

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija,

ingtar@ivinskis.lt

Dailės ir technologijų mokytojų

Ieva Galkauskaitė-Tenienė

Šiaulių r. Meškuičių mokykla

ieva.galkauskaite@meskuiciugimnazija.lt

Geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytojų

Aistė Kavanauskaitė-Lukšė

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

aiste.kavanauskaite.lukse@ivinskis.lt

Etikos mokytojų

Ramutė Zorienė

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

ramute.zoriene@gmail.com

Fizikos mokytojų

Laima Filomena Jonaitienė

Šiaulių r. Voveriškių mokykla

laimafster@gmail.com

Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Irutė Bogušė

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla

irute.boguse@dubysos.lt

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų

Natalja Staražinskienė

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis “Nykštukas”

nataljastarazinskiene@gmail.com  

Informatikos mokytojų

Jovita Petrauskienė
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija

 jovita.petrauskiene@ginkunumokykla.lt

Istorijos mokytojų

Violeta Laurutienė

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Kužių mokykla

laurutiene@gmail.com

Fizinio ugdymo mokytojų

Audrius Dunauskas

Šiaulų r.  Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

audrius.dunauskas@anglickiopm.lt

Lietuvių kalbos mokytojų

Asta Mazūraitė

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

asta.mazuraite@ivinskis.lt

Švietimo pagalbos specialistai

Ieva Kulikauskienė

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

ievalog@gmail.com

Matematikos mokytojų

Asta Lengvenienė

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija

asta.lengveniene@gmail.com

Muzikos mokytojų

Kristina Daukšaitė

Šiaulių r. Meškuičių mokykla, Kužių mokykla

kristina.dauksaite@meskuiciugimnazija.lt

Pradinių klasių mokytojų

Asta Gudauskienė  

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija

asta.gudauskiene@ginkunumokykla.lt

Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Jūratė Vileikienė

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis”

jurvileikiene@gmail.com

Rusų ir vokiečių kalbų mokytojų

Ina Prialgauskienė 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

ina.prialgauskiene@gmail.com

Tikybos mokytojų

Rima Kareivienė

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

rima.kareiviene@anglickiopm.lt

Bibliotekininkų

Jūratė Bartkevičienė

Šiaulių r. Daugėlių progimnazija

biblioteka@daugeliumokykla.lt