Metodinių būrelių pirmininkai

Metodinis būrelis

Vardas, pavardė, kontaktai

Įstaiga

Išrinktas
pirmininku

Elektroninis paštas

Anglų kalbos mokytojų

Ausma Šereivienė, 868364141

Šiaulių r. Dubysos
Aukštupio mokykla

2023 m. sausis

ausma.sereiviene@dubysos.lt

Biologijos-
chemijos
mokytojų

Laima Zdanavičienė, 869647147

Šiaulių r. Gruzdžių
gimnazija

2021 m. lapkritis

lzemaite@gmail.com

Dailės ir technologijų mokytojų

Jūratė Termenienė, 861218623

Šiaulių r.Voveriškių
mokykla

2020 m. gruodis

termfull@gmail.com

Geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytojų

Remigijus Vaznys, 861440743

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

2021 m. gruodis

remisvaz29@gmail.com

Etikos mokytojų

Ramutė Zorienė 862471591

Šiaulių r.Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

2021 m.
rugsėjis

ramute.zoriene@gmail.com

Fizikos mokytojų

Laima Filomena Jonaitienė
868839772

Šiaulių r.Voveriškių
mokykla

2022 m. spalis

laimafster@gmail.com

Ikimokyklinio
ugdymo auklėtojų

Erika Dargužienė, 868223997

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis

2021 m. sausis

erika.darguziene@gmail.com

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų

Sigita Užkuraitienė, (8 41) 37 05 46,
8 620 91 239

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis

2020 m.

meskuiciudarzelis@gmail.com

Informatikos
mokytojų

Gvidas Gotceitas, 868469923

Šiaulių r. Kuršėnų
Daugėlių progimnazija

2021 m. lapkritis

gvidas.gotceitas@daugeliumokykla.lt

Istorijos mokytojų

Violeta Laurutienė, 861468587

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Kužių mokykla

2022 m. spalis

laurutiene@gmail.com

Fizinio ugdymo
mokytojų

Audrius Dunauskas

Šiaulų r.  Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

2023 m. sausis

audrius.dunauskas@anglickiopm.lt

Lietuvių kalbos mokytojų

Asta Mazūraitė, 867725954

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

2023 m. sausis

asta.mazuraite@ivinskis.lt

Švietimo pagalbos specialistai

Ieva Kulikauskienė, 867100004

Šiaulių r. švietimo
pagalbos tarnyba

2023 m. sausis

ievalog@gmail.com

Matematikų mokytojų

Asta Lengvenienė, 860612482

Šiaulių r. Gruzdžių
gimnazija

2023 m. sausis

asta.lengveniene@gmail.com

Muzikos
mokytojų

Lina Jaroševienė, 861210878

Kuršėnų meno
mokykla

2022 m. sausis

linajaroseviene123@gmail.com

Pradinių klasių mokytojų

Asta Gudauskienė, 868224842

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija

2022 m. vasaris

asta.gudauskiene@ginkunumokykla.lt

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų

Jūratė Vileikienė, 861465661

Kuršėnų lopšelis- darželis „Žiedelis”

2023 m. sausis

jurvileikiene@gmail.com

Rusų ir vokiečių kalbos mokytojų

Ina Prialgauskienė, 863642027

 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

2021 m. lapkritis

ina.prialgauskiene@gmail.com

 

Tikybos mokytojų

Aušra Nemunaitė-Makaravičienė,
861423707

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

2021 m. gruodis

ausra.makaraviciene@ivinskis.lt