Aprašas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, APDOVANOJIMO IR ABITURIENTŲ PAGERBIMO TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų
mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų,
konkursų ir kitų renginių organizavimo,
vykdymo, apdovanojimo ir abiturientų
pagerbimo tvarkos aprašo

1 priedas

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI ŠIAULIŲ RAJONO
OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE

2 priedas

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI ŠIAULIŲ RAJONO
OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE

3 priedas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KONKURSO,
VIKTORINOS AR KITO RENGINIO NUOSTATAI / APRAŠAS

4 priedas

OLIMPIADOS, KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA

5 priedas

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ RENGINYJE

6 priedas