Aprašas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ / MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, APDOVANOJIMO, GABIŲ VAIKŲ / MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) BEI REZULTATYVIAI DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ SKATINIMO IR ABITURIENTŲ PAGERBIMO TVARKOS APRAŠAS

Renginių sąrašo forma

1 priedas

Sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo dalyvavimui Savivaldybės olimpiadose, konkursuose, forma

2 priedas

Sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo dalyvavimui Savivaldybės olimpiadose, konkursuose, forma

3 priedas

Savivaldybės Mokyklų mokinių konkurso, viktorinos ar kito renginio nuostatų / aprašo forma

4 priedas

Olimpiados, konkurso vertinimo komisijos forma

5 priedas

Informacijos apie dalyvavimą renginyje forma

6 priedas

Konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija

7 priedas

Rezultatyviai dirbančių savivaldybės mokytojų vertinimo kriterijai

8 priedas