NAUDINGOS NUORODOS

ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS MEDICININĘ,
KONSULTACINĘ PAGALBĄ VAIKAMS,

TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

 

VšĮ Šiaulių rajono PSPC Kuršėnų poliklinika

J. Basanavičiaus g. 18, Kuršėnai, Šiaulių rajonas,

tel.: +370 675 65 595, (8 41) 581 157

https://www.siauliurpspc.lt/index.ph/kursenu-poliklinika

 

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinika

Architektų g. 77, Šiauliai,

tel.: (8 41) 525 681,   (8 41) 524 911   

https://rsl.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/klinikos-centrai/moters-ir-vaiko-klinika-1

 

VšĮ Dainų PSPC Ankstyvoji reabilitacinė tarnyba (ART)

 Aido g. 18, Šiauliai, 

tel. (8-41) 552 775

https://www.dainupspc.lt/struktura-ir-kontaktai/padaliniai/ankstyvosios-reabilitacijos-tarnyba/

 

VšĮ Šiaulių centro poliklinika Ankstyvoji reabilitacinė tarnyba (ART)

Vytauto g. 101, Šiauliai, 

tel. (8 41) 524 869

https://siauliupoliklinika.lt/ankstyvosios-vaiku-reabilitacijos-tarnyba/

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, 

tel. +370 670 46 753 (dėl psichologo konsultacijų)

https://siauliurvsb.lt/

 

Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

Sodo g. 4, Kuršėnai, Šiualių rajonas,

 tel. +370 673 53 555

https://srjc.lt/

 

Bendruomeniniai šeimos namai – teikiamos individualios ar grupinės psichologo
konsultacijos suaugusiems ir vaikams nuo 7 m.

Tilžės g. 22, Šiauliai, 

tel. +370 679 43 636   

https://www.slk.lt/bendruomeniniai-seimos-namai

Ežero g.8, Šiauliai;

 tel. +370 600 76 148

https://www.socin.lt/bendruomeniniai-%C5%A1eimos-namai

 

Krizių intervencijos, priėmimo, konsultacijų ir psichosocialinės reabilitacijos skyrius – visomis dienomis budi ir konsultuoja gydytojas psichiatras

Čiurlionio g. 12, Šiauliai, 

tel. (8 41) 524 891  

https://rsl.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/klinikos-centrai/psichiatrijos-klinika-1/kriziu-intervencijos-priemimo-konsultaciju-ir-psichosocialines-reabilitacijos-skyrius

 

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Šiaulių rajone

Tilžės g. 22, Šiauliai, 

tel. +370 617 39 540

https://vaikoteises.lt

 

RESPUBLIKINĖS ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS
TEIKIANČIOS PAGALBĄ VAIKAMS, JAUNIMUI, TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

 

Vaiko raidos centras – organizuoja  ir teikia specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ir tretinę asmens sveikatos priežiūrą (ambulatorinę ir stacionarinę) vaikams su raidos, psichikos ir elgesio sutrikimais, vaikams, patyrusiems prievartą ir smurtą, vaikams, esantiems rizikos grupėse šiems sutrikimams atsirasti, taip pat šių vaikų tėvams (globėjams).

Vaikų ligoninė, Santariškių g. 7, Vilnius,

 tel. (8 5) 250 1717   

https://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/kontaktai-16/

Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“ – teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos bei biosocialines funkcijas praradusiems vaikams

Lopšelio g. 10, Kaunas, 

tel.: +370 373 61 196+370 372 61 074 

https://www.kaunoklinikos.lt/struktura-ir-kontaktai/filialai/vaiku-reabilitacijos-ligonine-lopselis/

 

Respublikinis priklausomybės ligų centras Šiaulių filialas

Daubos g. 3, Šiauliai,
tel. +370 (8 41) 455 644

https://www.rplc.lt/paslaugos/jaunimui/ 

Vaikų linija – nemokama pagalba vaikams, paaugliams. Pagalba teikiama ir el. laiškais bei pokalbiais internetu, prisijungimas iš svetainės.
Telefonu gali kreiptis ir tėvai norėdami pranešti apie vaikų teisių pažeidimus, konsultuotis saugaus bendravimo internete klausimais.

Tel. 116 111, kasdien 11.00–23.00 val. 

https://www.vaikulinija.lt/  

 

Jaunimo linija – nemokama pagalba jaunimui. Taip pat pagalba teikiama el. paštu bei pokalbiais internete, prisijungimas iš internetinės svetainės 

Tel. 8 800 28 888 (visą parą pagalbą teikia savanoriai)

https://www.jaunimolinija.lt/

 

Vilties linija – nemokama psichologinė pagalba suaugusiems

Tel. 116 123 (visą parą pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai)    

https://www.viltieslinija.lt/

Tėvų linija – psichologai nemokamai teikia pagalbą tėvams (globėjams), patiriantiems iššūkių

Tel. 8 800 90 012, darbo dienomis 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.

 

Psichologinė pagalba Ukrainos žmonėms – pagalba nemokama

https://www.manodaktaras.lt/klinika/psichologinežpagalba-ukrainos-zmonems/2405

Krizių įveikimo centras

Antakalnio g. 97, Vilnius; 

tel. +370 640 51 555.

Pagalba darbo dienomis 16.00–20.00 val., šeštadieniais 12.00–16.00 val.

konsultuojama per Skype (Skype vardas: krizesiveikimas),
išankstinės registracijos nėra, paslaugos konfidencialios).

https://krizesiveikimas.lt/

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras – teikia nemokamą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje 

tel. +370 700 55 516   

https://www.specializuotospagalboscentras.lt/

 

Valgymo sutrikimų centras – teikia konsultacijas ir gydymą valgymo sutrikimų klausimais.

Vasaros g. 5, Vilnius,

 tel. (8 5)  215 48 81    

https://www.vasaros.lt/valgymu-sutrikimu-centras/

Valgymo sutrikimų linija – konsultuojama antradieniais 18.00–22.00 val.,
tel. +370 631 22 777

 

METODINIAI
CENTRAI LIETUVOJE

 

„Diemedžio ugdymo centras“ – skirtas 5–8 kl. brniukams,
turintiems elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų

Šylių g. 7, Vilkėno – I k., Švėkšnos seniūnija,
Šilutės rajonas,

tel. (8 441) 483 28

https://s-mokykla.weebly.com/mokini370-pri278mimas.html

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrasskirtas visos respublikos didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (intelekto, intelekto bei emocijų ir elgesio sutrikimų ir kt.)

Parko g. 7, Gelgaudiškis, Šakių rajonas,

tel. (8 345) 55 365

https://www.gelgaudiskiocentras.lt/index.php?lang=1&sid=50

 

Kauno Prano Daunio ugdymo centras – teikia pagalbą regos, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems ugdytiniams, jų tėvams (globėjams) bei specialistams

Taikos pr. 6A, Kaunas,

tel. (8 37) 331 824

https://www.kasuc.lm.lt/

 

Plungės specialiojo ugdymo centras – mokosi mokiniai, turintys intelekto sutrikimą, kompleksines negalias ir įvairiapusių raidos sutrikimų. Teikiama švietimo pagalba šalies, regiono mokiniams, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.

Mendeno g. 4, Plungė, 

tel. (8 448) 71 728

https://www.plungesuc.lt/apie-mus/kontaktai-ir-struktura-274/lt/

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (LKNUC) – mokymo įstaiga, teikianti vidurinį išsilavinimą vaikams, turintiems klausos sutrikimų.

Filaretų g. 36, Vilnius, 

tel. (8 5) 215 4457

https://www.deafcenter.lt/apie-mus/

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC) – teikia pagalbą regos sutrikimų turintiems vaikams, jų tėvams (globėjams) bei specialistams

Ateities g. 44, Vilnius, 

tel. +370 524 84100

https://lasuc.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius – teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams) auginantiems įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, savipagalbos grupes

Ateities g. 44, Vilnius, 

tel. +370 677 58 544

https://srvks.lt/

 

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

 

 VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ vykdo suaugusių sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų integraciją į visuomenę.

Durpynų g. 10, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, 

tel. (8 41) 580 778

Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“ – visuomeninė organizacija, vienijanti autizmo spektro sutrikimo paliestus asmenis, jų šeimos narius, pedagogus ir specialistus

Karklų g. 95, Šiauliai

el. p. siauliulietausvaikai@gmail.com, 

„Facebook“ – Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

 

Šiaulių neprigirdinčiųjų klubas „Auditus“

Pakalnės g. 6A, Šiauliai 

tel. +370 680 22 642   

 

„Saulytės“ – žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija

Smolensko g. 10, Vilnius  

https://www.saulytes.lt/asociacija/

 

Asociacija “Artimiems” – savitarpio pagalbos organizavimas, informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems