Karjera

SIŪLOMAS DARBAS KARJEROS SPECIALISTUI

Įgyvendinant LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba ieško karjeros specialisto (1,07 etato krūviu).

Darbas bus vykdomas šiose Šiaulių rajono savivaldybės mokyklose: Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijoje, Šiaulių r. Meškuičių mokykloje, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje.

Pareigybės lygis: A2.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,11–8,7 (baziniais dydžiais, atsižvelgiant pedagoginio darbo stažą metais).

Darbo laiko norma:1 etatas – 36 val. per savaitę (38,20 val. už 1,07 etato).

Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams.

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai