Karjera

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba ieško psichologo

1.      Darbo pobūdis. Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius. Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.

2.      Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);                                                  

2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

 Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Preliminari atrankos data – 2021 m. gegužės 6 d.

 

Išsilavinimas:

Aukštasis universitetinis

Profesija:

Psichologas

Profesinė kvalifikacija:

Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba psichologo kvalifikacija (specialybė), įgyta baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas (ne trumpesnių nei 5 m. nuosekliųjų studijų)

Papildomi sugebėjimai:

Išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC III atliekant asmens psichologinį vertinimą,

žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemą, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai ir kt.

Darbo užmokestis:

Nuo 1356,00 Eur už mėn. (neatskaičius mokesčių)

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės

kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Darbo sutarties rūšis:

Terminuota

Įdarbinama:

Nuo 2021-05-10 iki 2022-03-01

Per savaitę:

1 etatas

Darbo vietos adresas:

Įdarbinanti įstaiga: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

(V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, Šiaulių r.)

Kontaktinis asmuo:

Vilma Bagdonienė (8-41-580813, 8 675 21899)

El. paštas:

svietimopagalba@siauliuraj.lt

Pageidavimus pateikti:

Dokumentus pretendentai pristato asmeniškai

V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. arba

pateikia nurodytu el. paštu (iki 2021-05-03 17.00 val.)