Viešieji pirkimai

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-38 „DĖL ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO, NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO, VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ PASKYRIMO“ patvirtinta: