Įstaigos administracija

Rasa Piežienė

Direktorė

Mob. +370 67 524 482

El. paštas svietimopagalba@siauliuraj.lt

Gyvenimo aprašymas

Darbo laikas:

I      8.00–17.00

(pietų pertrauka 12.00–12.45)

II    7.00–16.00

(pietų pertrauka 12.00–12.45)

III   8.00–17.00

(pietų pertrauka 12.00–12.45)

IV   7.00–16.00

(pietų pertrauka 12.00–12.45)

V   8.00–15.45

(pietų pertrauka 12.00–12.45)

VI—VII  nedirbame

Organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus, teikia konsultacijas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos ir kt. klausimais.

Vilma Bagdonienė

Direktoriaus pavaduotoja

Tel. +370 67 521 899

El. paštas vilma.bagdone@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

Darbo laikas:

I—IV   8.00–17.00

(pietų pertrauka 12.00–12.45)

V   8.00–15.45

(pietų pertrauka 12.00–12.45)

VI—VII   nedirbame

Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimų organizavimas, specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo vaikams, tėvams, pedagogams, ugdymo įstaigoms koordinavimas, konsultacijų teikimas ugdymo įstaigoms specialiojo ugdymo organizavimo ir kt. klausimais.