Įstaigos administracija

Rasa Piežienė

Direktorė

Tel. 867524482

El.p. svietimopagalba@siauliuraj.lt

Organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus, teikia konsultacijas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos ir kt. klausimais.

Vilma Bagdonienė

Direktoriaus pavaduotoja

Tel. 8 675 21899

El. p. vilma.bagdone@gmail.com

Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimų organizavimas, specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo vaikams, tėvams, pedagogams, ugdymo įstaigoms koordinavimas, konsultacijų teikimas ugdymo įstaigoms specialiojo ugdymo organizavimo ir kt. klausimais.