Šiaulių rajono mokyklose dirbantys mokytojai ekspertai


 

Eil.
Nr.

Vardas pavardė

Dalykas

Mokykla

1

Tatjana
Borisevičienė

Spec. pedagogė
ir logopedė

Kužių mokykla

2

Rasytė
Gedaminskienė

Matematika

Kuršėnų
Daugėlių progimnazija ir Kuršėnų Pavenčių mokykla- daugiafunkcis centras

3

Lilita
Jankauskienė

Lietuvių kalba

Kužių mokykla

4

Laima
Jonušaitė

Biologija

Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazija

5

Violeta
Laurutienė

Istorija

Kužių mokykla
ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

6

Stasė Riškienė

Anglų kalba

Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazija

7

Juozas
Savickas

Kūno kultūra

Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazija

8

Petras Vaitkus

Kūno kultūra

Meškuičių
gimnazija ir sporto mokykla

9

Rosita
Veikalienė

Socialinė
pedagogė

Gruzdžių
gimnazija

10

Valdonė Verseckienė

Anglų kalba

Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazija