Parodos

2024 m. parodos

2024 m. birželio-liepos-rugpjūčio mėnesiais Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojami Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” ugdytinių darbai.

2024 m. gegužės mėnesį Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” bendruomenė įgyvendino projektą ,,Aš ir mano šeima”, kurio metu ugdytiniai piešė savo šeimas, mamų ir tėčių portretus. Taip pat visą gegužės mėnesį įstaigoje vyko įvairios veiklos, skirtos Motinos, Šeimos, Vaikų, ir Tėvo dienoms.

Parodoje ,,Aš ir mano šeima” eksponuojami Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” ugdytinių piešiniai kalba apie vaikų jausmus šeimoje, apie šeimos svarbą kasdieniame gyvenime, vaiko saugumo jausmą, poreikį mylėti ir būti mylimam.

Šeima – vaiko saugumo ir stabilumo garantijos, kurių visada reikia kiekvienam vaikui. Labai džiaugiamės, kad mūsų įstaigos bendruomenė tarsi šeima, kurios bendras tikslas – laimingas, sveikas vaikas.

Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto dailės studijos studenčių paroda „Sapnų gaudyklės“ Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama balandžio-gegužės mėnesiais. Darbų autorės: Dalia Poškienė, Emilija Šimkienė, Genutė Kiudulienė, Gražina Kybartienė, Vida Bartašienė, Vida Stulpinienė, Virgina Vaitkienė ir Janina Rugienienė.

Parodoje eksponuojami buvusių ir esamų Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos dailės specialybės mokinių kūrybiniai darbai tautine tematika. Paroda skiriama  Kuršėnų meno mokyklos dailės specialybės 20-ties metų veiklos sukakčiai paminėti. (2003 m.).

Dailės mokytojos metodininkės Dalia Jokubauskienė ir Indira Zebčiukienė.

Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama vasario–kovo mėnesiais.

2023 m. parodos

Ilgi žiemos vakarai turi savo žavesio, jei tik sugebame jį pastebėti ir išnaudoti. Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto dailės studijos studentės tą žavesį pastebėjo ir ilgais žiemos vakarais nėrė „Snaiges“. Paroda „Nėriniuoti žiemos vakarai“ Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama gruodžio–sausio mėnesiais. Darbų autorės: Dalia Poškienė, Danutė Kiežienė, Emilija Šimkienė, Genutė Kiudulienė, Gražina Kybartienė, Vida Bartašienė, Vida Stulpinienė ir Virgina Vaitkienė.  
Išdrįsau Jums pristatyti savo kompiuterinės grafikos darbų ciklą, kurį pavadinau „Kelionė“. Minėtą darbų rinkinį sudaro 5 konceptualūs kūrybiniai objektai: „Man reikia eiti“, „Ieškokite moters“, „Negaliu laukti“, „Turiu skubėti“, „Negrįšiu“. Šie darbai atspindi žmogaus likimo vingius. Antram gyvenimui prikeltose fotografijose veidai man svetimų žmonių, tačiau jie yra mūsų bendros istorijos dalis, todėl verti gyvuoti mano kūrybinėje erdvėje. Esu jausminga asmenybė ir negalėjau abejingai praeiti pro nuotraukas, kurias antikvariato savininkas ketino tiesiog išmesti… Kūrybinius vaizduojamosios dailės darbus papildo mano pačios sukurtos eilės kelionės ir jos laukimo tema. Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama spalio–lapkričio mėnesiais.
2023 m. liepos–rugsėjo mėnesiais Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojami Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro Raudėnų skyriaus darželio „Obuoliukai“ grupės ugdytinių darbeliai. Parodos dalyviai – 3, 5, 6 metų vaikai, kuriems labai patinka kurti darbelius. Darbelių tematika įvairi: aplikacija iš popieriaus, piešimas guašu, spalvotais pieštukais, piešimas panaudojant burbulinę plėvelę, antspauduojant savo delniukus ir pirštukus. „Mums darbeliai gražūs, gal ir jums patiks“ kviečiame pasigrožėti mažųjų menininkų darbeliais. Ugdytinius ruošė Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro Raudėnų skyriaus darželio „Obuoliukai“ grupės mokytoja metodininkė Alma Steponavičienė ir vyresnioji mokytoja Alma Lučinskienė. Paroda kintanti, rugpjūčio mėnesį bus eksponuojama kita dalis darbelių.
Kviečiame aplankyti Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos dailės mokytojų Dalios Jokubauskienės, Ritos Kuodienės ir Indiros Zebčiukienės kūrybinių darbų parodą. Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama gegužės–birželio mėnesiais. Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda
Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto dailės studijos studenčių darbų paroda „Dabar piešime visos“ Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama kovo–balandžio mėnesiais. Maloniai kviečiame pasigrožėti paroda! Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda
Kviečiame aplankyti Gitanos Urmonienės karpinių iš popieriaus parodą „Gyvenimo medis“. Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama sausio–vasario mėnesiais. Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda

2022 m. parodos

Kviečiame aplankyti Vidos Stulpinienės floristinių paveikslų parodą „Sustabdyta akimirka“. Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama lapkričio–gruodžio mėnesiais. Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda Paroda

„Mėlynos pušys“

Kviečiame aplankyti Gitanos Visockaitės-Urmonienės autorinę grafikos darbų parodą „Mėlynos pušys“. Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama kovo–balandžio mėnesiais.

„Esu baigęs Šiaulių Didždvario gimnaziją, esu draugiškas, nuoširdus, bendraujantis, kūrybiška asmenybė, dievinu menus, sportą, neturiu žalingu įpročių“ – taip save pristato Liudas, kuris nuo pat mažens domėjosi daile, nuolat su mama lankydavosi parodose. Parodos autoriaus močiutė labai gražiai piešė, tai ir paskatino Liudą pradėti tapyti. Prieš karantiną Liudas lankė suaugusiųjų dailės kursus Šiaulių dailės mokykloje. Autoriui labiausiai patinka tapyti gamtą bei istorinius pastatus. Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama sausio–vasario mėnesiais.

2021 m. parodos

Palauk! Sustok! Žmogau, kur tu skubi?? Pažvelk į mano mylinčias akis, jų atspindžiuose pajusk mano didžiulę mylinčią ir ištikimai dėl tavęs plakančią širdį. Ar jauti mano šiltą alsavimą, drėgną skruosto lyžtelėjimą?

Juk supranti, kad buvimas kartu su manimi yra tikra LAIMĖ KASDIENYBĖJE

Laimės akimirkas, užfiksuotas nuotraukose, dovanoja Vesta Verbaitė – Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos mokinė, kuri augina keletą keturkojų draugų, domisi kinologija bei ruošia šunis šunų parodoms.

Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama lapkričio–gruodžio mėnesiais.


Pamatyti grožį gėlės žiede, medžio lape, žmogaus šypsenoje… Pastebėti tai, kas gražaus ir nuostabaus mus supa, pagauti akimirkos žavesį….

Pagautas grožio akimirkas dovanoja kūrybingos Kuršėnų miesto gyventojos – SOFIJA ALSIENĖ, ONUTĖ DOBRAVALSKIENĖ, LARISA ŠIDLAUSKIENĖ.

Akimirka… Viena akimirka žmogaus gyvenime gali atstoti visą gyvenimą, o visas gyvenimas gali tilpti į vieną akimirką… Branginkime jas!

Kviečiame aplankyti kintančią parodą Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje, darbai bus keičiami kas dvi savaites 🎨.

Ruduo – spalvingais gėlių žiedais turtingas sezonas, kaip vasara, šiuo metu eksponuojami darbai su gėlių žiedais 🌸🎋🍂.

Kintanti paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama rugsėjo–spalio mėnesiais.

Septynmetė Austėja stebina savo regimąja atmintimi, vaizduote, stebėtinu pieštuko bei teptuko valdymu. Jos rankose akimirksniu atgimsta detalūs vaizdiniai, gyvūnų portretai, augalų detalės, gamtos motyvai, fantazijos ir abstrakcijos. Dauguma mergaitės piešinių tapyti akvarele ar guašu, yra grafikos darbų. Darbuose vyrauja ryškios, sodrios spalvos, džiugi emocija ir vaikiškas žaismingumas.

Paroda Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama birželio–rugpjūčio mėnesiais.

Kviečiame pasidžiaugti Austėjos kūryba.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Anetos Koryznės aliejinės tapybos darbų paroda „Afirmacijos“. Afirmacijos yra tam tikri pozityvūs teiginiai, kartojami savęs programavimo ir savitaigos tikslais. Tai tam tikros rūšies teigiamos programos, kurias įdiegiame ir paleidžiame veikti savo pasąmonėje, sąlygojančioje mūsų tolimesnius pokyčius. Populiariausios afirmacijos yra „Viskas yra ir bus gerai“, „Aš galiu“, „Man pasiseks“. Pozityvo bei sėkmės simboliu darbų autorė pasirinko paukštį. Autorės išsakyta pagrindinė parodos idėja yra ta, jog likimas dovanoja sparnus ne tam, kad juos laikytume nuleistus… Paukštis tampa savotišku sugrįžimo simboliu į gimtąjį lizdą, namus, protėvių kraštą. Čia galime atrasti naujų jėgų, kurti ir skleisti pozityvą. Žmogui, nors ir retai, tačiau iškyla poreikis grįžti į savo prigimties, žinių ir kūrybos atskaitos tašką, atrasti „šaknis“. Būtent tai padeda atsispirti ir kilti. Kilimas – tai būtinas cikliško išvykimo ir parvykimo segmentas. Kūrybinius vaizduojamosios dailės darbus Aneta Koryznė dažniausiai papildo pačios sukurtomis eilėmis laukimo tema. Laukimas lyg kilimo motyvas, o kartais kilimas vardan naujo laukimo, nes laukimas – būsena, kuri lydi žmogų visą gyvenimą.

Anetos Koryznės aliejinės tapybos darbų paroda „Afirmacijos“ Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje bus eksponuojama balandžio–gegužės mėnesiais. Maloniai kviečiame pasigrožėti paroda! 

2021 m. vasario 1 d. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje buvo
surengta paroda, kurioje eksponuojami Šaukėnų kultūros ir amatų centro
organizuojamų menininkų kūrybinių dirbtuvių „Bendrystėje šviesti
Lietuvai“, reprezentuojančių Kelmės kraštą darbai. Ačiū, Šaukėnų
kultūros ir amatų centrui už bendradarbiavimą!

2020 m. parodos

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje surengta paroda „Tolerancijos dėlionės“, kurioje darbelius eksponuoja Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniai. Paroda skirta Tarptautinei neįgaliųjų dienai, kuri Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu pažymima nuo 1992 m. Taip siekiama atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems.

Ačiū Kuršėnų lopšeliui-darželiui „Eglutė“ už bendradarbiavimą!

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje autorinę karpinių parodą pristato Kuršėnų politechnikos mokyklos mokinė Reda Gurnytė (mokytoja I. Viršilienė). Reda, būsima švenčių organizatorė, laisvalaikiu mėgsta keliauti, skaityti, piešti, kurti, bendrauti. Savo mokinę I. Viršilienė pristato kaip labai talentingą, nuoširdžią ir kūrybingą asmenybę. „Man užteko atidžiai stebėti Redą, palaikyti jos susidomėjimą, paskatinti kurti ir ji pati parodė, kuriuo keliu galime kartu eiti“ – sakė parodos autorės R. Gurnytės mokytoja. Kviečiame užsukti pasigrožėti nuostabiais darbais!

Su dideliu džiaugsmu kviečiame visus norinčius pamatyti fotografijų parodą „Akimirkos. Barselonos fragmentai“ užsukti į Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybą. Pirmąją parodą pristato mūsų šaunūs socialiniai partneriai – Kuršėnų politechnikos mokykla. Kelionių akimirkomis – fragmentais dalinasi profesijos mokytoja metodininkė (vizualinis dizainas) Inga Viršilienė.

Kviečiame, laukiame!

Įprasminant vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ organizavo Šiaulių rajono švietimo įstaigų lauko instaliacijų akciją „Aš myliu Lietuvą“, kurios momentai eksponuojami Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje.

Akcijoje dalyvavo rajono švietimo įstaigos, kurios Lietuvos gimtadieniui sukūrė originalias instaliacijas, prie jų sukvietė įstaigos, seniūnijų bendruomenes ir gražioje bendrystėje giedojo Lietuvos tautinę giesmę. Akcijoje dalyvavo 807 žmonės iš devynių švietimo įstaigų.