Karjeros specialistai

Karjeros ugdymo veiklos :

Ugdymas karjerai, tai:

  • teminės pamokos  susijusios su savęs pažinimo ir karjeros galimybių pažinimo temomis.
  • patirtiniai/praktiniai užsiėmimai grupėse apie profesijas, darbo pasaulį, skirtingas darbo formas, kitas galimybes, skatinant savo ir karjeros galimybių pažinimą ir sėkmingą tolesnį karjeros planavimą.

Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos), skirtas padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius.

Karjeros informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą):

  • informacijos apie karjeros ugdymą sklaida: aktualios informacijos apie karjeros ugdymą siuntimas mokiniams ir gimnazijos bendruomenei, naujienlaiškio kūrimas, aktualios informacijos teikimas ir pristatymas tėvų susirinkimuose ir t. t.
  • informaciniai vizitai į klases. Teikiama bendra informacija apie aktualius mokymosi ir karjeros pasiūlymus, svarbius etapus, sąlygas ir galimybes, kt.
  • vizitai, ekskursijos, skirtos pažinčiai su įvairiomis profesijomis. 

Tarnyboje dirba du (2,3 etato) karjeros specialistai:

  • Vilma Račkauskienė veiklas vykdo: Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijoje (Šakynos skyriuje), Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje, Šiaulių r. Kairių jungtinėje mokykloje (Kairių, Pakapės, Šilėnų skyriuose), Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje.
  • Valentina Kižienė veiklas vykdo: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre (Raudėnų skyriuje), Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykloje (Aukštelkės, Bazilionų, Bubių, Kurtuvėnų skyriuose), Šiaulių r. Kužių mokykloje, Šiaulių r. Voveriškių mokykloje.