Darbo užmokestis

Atnaujinta 2021-01-11

Pareigybė

Etatai
/

Darbuo-
tojų skaičius

2020
m.  
I ketvirčio vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

 2020
m. 
II ketvirčio vidutinis nustaty-
tasis
darbo užmokestis, Eur

 2020
m. 
III ketvirčio vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

2020
m. 
IV ketvirčio vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur


2020 m. 
vidutinis 
nustaty-
tasis
darbo
užmokestis,
Eur

Direktorius

1/1

*

*

*

*

*

Direktoriaus pavaduotojas

1/1

*

*

*

*

*

Logopedas

1/1

*

*

*

*

*

Psichologas

1,4/2

*

*

*

734,10

734,10

Metodininkas

3/3

857,35

857,35

857,35

857,35

857,35

Metodininkas (darbui su jaunimu)

1/2

620,40

620,40

620,40

620,40

Socialinis pedagogas

0,5/1

*

*

*

*

*

Specialusis pedagogas

1/1

*

*

*

*

*

Sekretorius

1/1

 

*

*

*

*

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,25/1

*

*

*

*

*

Darbuotojai,
gaunantys minimalų atlyginimą

0,5/1

303,5

303,5

303,5

303,5

303,5