Darbo užmokestis

Atnaujinta 2022-01-20

Pareigybė

Etatai
/

Darbuo-
tojų skaičius

2022
m.
I ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

 2022
m.
II ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo užmokestis, Eur

 2022
m.
III ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

2022
m.
IV ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur


2022 m.
vidutinis
nustaty-
tasis
darbo
užmokestis,
Eur

Direktorius

1/1

*

*   

Direktoriaus
pavaduotojas

1/1

*

*   

Logopedas

1/1

*

*   

Psichologas

3,44/4

1269,55

1269,55   

Metodininkas

3/3

1333,37

1333,37   

Metodininkas
(darbui su jaunimu)

1/2

638,03

638,03   

Socialinis
pedagogas

1/1

*

*   

Specialusis
pedagogas

1/1

*

*   

Sekretorius

1/1

 *

*   

Kompiuterių
priežiūros specialistas

0,25/1

*

*   

Darbuotojai,
gaunantys minimalų atlyginimą

 

0,25/1

MMAMMA