Darbo užmokestis

Atnaujinta 2023-07-03

Pareigybė

Etatai
/

Darbuo-
tojų skaičius

2023
m.  
I ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

 2023
m. 
II ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo užmokestis, Eur

 2023
m. 
III ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

2023
m. 
IV ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur


2023 m. 
vidutinis 
nustaty-
tasis
darbo
užmokestis,
Eur

Direktorius

1/1

*

*

*

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

1/1

*

*

*

 

 

Logopedas

1/1

*

*

*

 

 

Psichologas

3,44/4

1403,85

1403,85

1403,85

 

 

Metodininkas

3/3

1612,00

1612,00

1612,00

 

 

Metodininkas (darbui su jaunimu)

1/2

632,4

Socialinis pedagogas

1/1

*

*

*

 

 

Specialusis pedagogas

1/1

*

*

*

 

 

Karjeros specialistas

2,3/2

1860,93

1860,93

1860,93

 

 

Sekretorius

1/1

 *

 *

 *

 

 

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,25/1

*

*

*

 

 

Darbuotojai,
gaunantys minimalų atlyginimą

 

0,5/1

MMA

MMA

MMA

 

 

 

Pastaba: vidutinis nustatytasis darbo užmokestis pateiktas pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą