Darbo užmokestis

Atnaujinta 2024-04-09

Pareigybė

Etatai
/

Darbuo-
tojų skaičius

2024
m.  
I ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

 2024
m. 
II ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo užmokestis, Eur

 2024
m. 
III ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

2024
m. 
IV ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur


2024 m. 
vidutinis 
nustaty-
tasis
darbo
užmokestis,
Eur

Direktorius

1/1

*

*

*

*

*

Direktoriaus pavaduotojas

1/1

*

*

*

*

*

Logopedas

1/1

*

*

*

*

*

Psichologas

3,44/4

1544,30

 

 

 

 

Metodininkas

3/3

1618,77

 

 

 

 

Socialinis pedagogas

1/1

*

*

*

*

*

Specialusis pedagogas

1/1

*

*

*

*

*

Karjeros specialistas

2,3/2

1978,26

 

 

 

 

Sekretorius

1/1

 *

 *

 *

*

*

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,25/1

*

*

*

*

*

Darbuotojai,
gaunantys minimalų atlyginimą

 

0,65/1

 

MMA

 

MMA

 

MMA

 

MMA

 

       MMA

 

Pastaba: vidutinis nustatytasis darbo užmokestis pateiktas pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą