Darbo užmokestis

Atnaujinta 2021-06-30

Pareigybė

Etatai
/

Darbuo-
tojų skaičius

2021
m.  
I ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

 2021
m. 
II ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo užmokestis, Eur

 2021
m. 
III ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

2021
m. 
IV ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur


2021 m. 
vidutinis 
nustaty-
tasis
darbo
užmokestis,
Eur

Direktorius

1/1

*

 *

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

1/1

*

 *

 *

 

 

Logopedas

1/1

*

 *

 *

 

 

Psichologas

1,9/3

922,53

922,53 

 1196,94

 

 

Metodininkas

3/3

1324,31

 1324,31

 1324,31

 

 

Metodininkas (darbui su jaunimu)

1/2

623,93

 623,93

 623,93

 

 

Socialinis pedagogas

1/1

*

 *

 *

 

 

Specialusis pedagogas

1/1

*

 *

 *

 

 

Sekretorius

1/1

 *

 *

 *

 

 

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,25/1

*

 *

 *

 

 

Darbuotojai,
gaunantys minimalų atlyginimą

0,25/1

160,5

 160,5

 160,5