Naudingos nuorodos

  • Švietimo ir mokslo ministerija. Suaugusiųjų švietimas.

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/suaugusiuju-svietimas

  • Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

https://epale.ec.europa.eu/lt

  • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

https://www.lssa.smm.lt/lt/

  • Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema

https://www.smis.lt/

  • Galimybės formalizuoti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/suaugusiuju-svietimas/neformaliu-budu-igytu-kompetenciju-formalizavimas

  • Suaugusiųjų švietimo portalas

https://www.suaugusiujusvietimas.lt/

  • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centras

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/