Bendradarbiavimas – raktas į sėkmingą suaugusiųjų švietimo plėtrą

Š. m. birželio 26 d. nuotoliniu būdu vyko gerosios patirties renginys „Bendradarbiavimas – raktas į sėkmingą suaugusiųjų švietimo plėtrą“, kurį organizavo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). Renginio tikslas – pasidalinti gerąja bendradarbiavimo patirtimi su organizacijomis, įgyvendinant veiklas Trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU)  studentams. Gerosios patirties renginyje dalyvavo Šiaulių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai, Šiaulių r. TAU rektorė Albina Budreckienė,  Šiaulių r. TAU Gruzdžių filialo vadovė Virginija Bernotienė, savo patirtimis, vykdant TAU veiklas pasidalino Joniškio rajono švietimo centro metodininkė Dainora Danilevičienė, ir Radviliškio suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė-projektų koordinatorė Živilė Laurutienė.

Renginio pradžioje Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Vilma Bagdonienė trumpai pristatė neformaliojo suaugusiųjų švietimo situaciją Šiaulių rajone, akcentavo, kad šiuo metu Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba vykdydama neformalųjį suaugusiųjų švietimą daugiau orientuojasi į senjorus – trečiojo amžiaus universiteto klausytojus. Tarnybos metodininkė Dovilė Navickaitė-Danielė supažindino renginio dalyvius su Tarnybai suteiktos „Erasmus+“ akreditacijos suaugusiųjų švietimo srityje planu, galimybėmis ir numatytais rezultatais. Taip pat pristatė Tarnybos išsikeltus tikslus: gerinti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybę, stiprinant organizacijos darbuotojų ir besimokančiųjų iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas; stiprinti darbuotojų ir besimokančiųjų bendravimo, bendradarbiavimo ir komandos formavimo įgūdžius, siekiant užtikrinti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą; stiprinti neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų skaitmeninio raštingumo įgūdžius, siekiant tenkinti besimokančiųjų poreikius. Susirinkusiesiems dalyviams pristatytos pagal akreditaciją įgyvendinto projekto patirtys, kurių metu buvo stiprinami darbuotojų ir besimokančiųjų bendravimo, bendradarbiavimo ir komandos formavimo įgūdžiai, siekiant užtikrinti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą. Įgyvendinamo projekto metu buvo suburta iniciatyvinė grupė, kurią sudaro įvairių organizacijų atstovai, kurie turi filialus arba veikia visame rajone,  socialiniuose tinkluose sukurtas puslapis, kuriame viešinamos organizuojamos veiklos, dalijamasi gerąja patirtimi bei veiklų galimybėmis.

Tarnyba vykdydama neformalųjį suaugusiųjų švietimą orientuojasi į Šiaulių r. TAU plėtrą, Tarnybos metodininkė Edita Giržadienė pristatė Šiaulių r. TAU situaciją rajone, numatomas plėtros galimybes ir sėkmingo bendradarbiavimo su neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjais svarbą. Siekiama, kad suburta iniciatyvinė grupė dalintųsi savo gerąją darbo patirtimi, pastebėjimais ir pasiūlymais gerinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių rajone.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pasidalinusiems savo gerąją darbo patirtimi, tikime, kad šitas nuotolinis susitikimas bus raktas į sėkmingą suaugusiųjų švietimo plėtrą, tolimesnį bendradarbiavimą organizuojant bendras veiklas. Gražios vasaros, iki malonių susitikimų!

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos komanda