Teiktos projektų paraiškos

2022 metais:

 • 2022 m. pateiktoms projektų paraiškoms finansavimas skirtas.

2021 metais:

 • „Šalia skaitymo – kvapų magija“ (Sutikimas dalyvauti projekte. Pareiškėjas – Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Lietuvos Kultūros Tarybos finansuojamą programą / sritį)
 • „Šalia skaitymo – kvapų biblioterapija“ (Sutikimas dalyvauti projekte. Pareiškėjas – Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Lietuvos Kultūros Tarybos finansuojamą programą / sritį)
 • „Multisensorinės biblioterapinės erdvės įkūrimas bibliotekoje“ (Sutikimas dalyvauti projekte. Pareiškėjas – Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Lietuvos Kultūros Tarybos finansuojamą programą / sritį)
 • „Senjorų sveikatingumo akademija 4R“ (Sporto rėmimo fondas, sporto projektų atrankos konkursas)

2020 metais:

 • „Šalom Kuršėnai!“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija)
 • „Mes inovatyvūs, verslūs ir perspektyvūs!“ (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
 • Projekto paraiška valstybės turto (automobilis Ford Mondeo valst. nr. BNJ 907) perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis.
 • „Virtualios ir papildytosios realybės taikymas mokymosi pasiekimų gerinimui“ (Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Partneriai kartu su Šiaulių rajono savivaldybe)
 • “Ugdau mylėdamas, myliu suprasdamas” (Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas)
 • „Sportuok sveikai ir saugiai“ (Maxima „Mes-bendruomenė” 2020 m. konkursas)

2019 metais:

 • „Mother, Father and Game in Education“(Erasmus+ programa KA201 mobilumo programa)
 • „Move to the elderly’s well being“ (Erasmus+ programa KA204 mobilumo programa)
 • „Man rūpi“ (Savivaldybės biudžetas pagal jaunimo veiklos projektų programą)
 • „TECHNO TAU“ (Maxima „Mes-bendruomenė” 2019 m. konkursas)
 • Išmanioji sveikatos akademija“ (Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prevencinių projektų konkursas)

2018 metais:

 • Mokslai! Metai! Motyvai!“ (Erasmus+ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sektorius)
 • „Nuo amato iki verslo“ (Savivaldybės biudžeto pagal jaunimo veiklos projektų programą)
 • „Peer interaction lab – competence for inclussion of youth with autism“ (Erasmus+ programme to Human resource development centre (HRDC)

2017 metais:

 • „Youth, use the internet consciously“ (Erasmus+ programme to The Center for Education Youth Programmes)