Mokytojų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas

Š. m. balandžio 5 dieną gausus būrys Šiaulių rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų susirinko Kuršėnų dvaro sodyboje aptarti įgyvendinamų veiklų, pasidalinti įžvalgomis, mintimis, pabūti kolegų ratelyje. Mokytojų metodinių būrelių pirmininkų pasitarime dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai Rasa Paulauskienė, Rimas Marcinkus. Renginį organizavo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) metodininkės Dovilė Navickaitė-Danielė, Edita Giržadienė, Aurelija Kasperukienė.

Pasitarimo metu vyr. specialistė R. Paulauskienė kalbėjo apie būsimas TŪM veiklas, mokymus mokytojams, vyr. specialistas R. Marcinkus susirinkusiems priminė apie mokytojams parengtas gaires „Ugdomosios aplinkos, palankios įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimui, kūrimas“, kuriomis rekomenduojama naudotis savo darbe.

Tarnybos metodininkė A. Kasperukienė pristatė Šiaulių rajono savivaldybės mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo pokyčius, papasakojo apie kitų savivaldybių patirtį metodinės veiklos srityje. Metodininkė D. Navickaitė-Danielė pateikė trumpą 2023 metų Tarnybos veiklos ataskaitą, pristatė kitų savivaldybių patirtį projektinės veiklos srityje. Metodininkė E. Giržadienė kalbėjo apie olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimą Šiaulių rajono savivaldybėje, palygino panašumus ir skirtumus su kitomis savivaldybėmis. Tarnybos direktorė R. Piežienė akcentavo pedagogų ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir įgyvendinimo svarbą.

Po pasitarimo visų laukė ekskursija po puikių Kuršėnų dvarą bei edukacija „Arbatgėris su tikruoju Kuršėnų vyniotiniu“.

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos administracija