DARBO STEBĖJIMO VIZITAS STAMBULE

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) komanda, įgyvendindama „Erasmus+“ programos suaugusiųjų švietimo srities projektą, š. m. balandžio 15–19 dienomis vyko į darbo stebėjimo vizitą Stambule, Turkijoje. Darbo stebėjimo vizitą organizavo Phoenix Training Center, kuris sudarė mums sąlygas aplankyti suaugusiųjų mokymo įstaigas / organizacijas, bendruomenės centrą, biblioteką ir pan.

Mobilaus vizito metu stebėjome įvairaus pobūdžio užsiėmimų veiklas, diskutavome su mokytojais, veiklų organizatoriais, įstaigų administracijos atstovais apie besimokančiųjų įsitraukimo strategijas, mokymosi motyvacijos stiprinimą, iššūkius, su kuriais susiduriama dirbant su suaugusiais asmenimis, galimus iškylančių sunkumų sprendimo būdus, ieškojome panašumų ir skirtumų organizuojant panašaus pobūdžio veiklas Lietuvoje ir Turkijoje.

Pirmoji Stambule aplankyta įstaiga – Ali Ulker Mesleki Egitim Merkezi centras, kuriame mokosi apie 1000 studentų. Ali Ulker Mesleki Eğitim Merkezi yra institucija, teikianti profesinės ir įgūdžių plėtros paslaugas įvairiose Turkijos šalies regionuose. Tokio pobūdžio centrų tiek pačiame Stambule, tiek visoje Turkijoje yra labai daug. Jie siekia padėti jaunimui ir suaugusiems įsilieti į darbo rinką, sustiprinti besimokančiųjų turimus įgūdžius bei sudaro sąlygas įgyti naujų.

Šiame centre siūlomos programos ir kursai, kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas praktiniams įgūdžiams įgyti. Čia įgyvendinamos elektriko, mechaniko, kompiuterizuoto dizaino (CAD), kulinaro, kirpėjo ir kitų profesijų mokymo programos. Tokie centrai nuolat atnaujina savo mokymų programas atsižvelgiant į rinkos tendencijas ir poreikį. Ali Ulker Mesleki Eğitim Merkezi centras sudaro galimybę besimokantiems asmenims teorines žinias pritaikyti praktiškai – siekiant tokios dermės glaudžiai bendradarbiaujama su įvairiomis įstaigomis, pramonės gamyklomis, institucijomis. Studentai vieną dieną per savaitę skiria teoriniam kursui, likusias dienas darbuojasi įvairiose institucijose, kur už darbą jiems mokamas 50 proc. dydžio darbo užmokestis.

Daug dėmesio aplankytoje institucijoje skiriama ekologijai, darbams iš antrinių žaliavų, verslumui ugdyti. Ali Ulker Mesleki Eğitim Merkezi centro besimokantieji įgyvendina socialinį projektą – nemokamai suteikia įvairias paslaugas (plaukų kirpimo, rūbų siuvimo, taisymo ir pan.) specialiųjų poreikių asmenims, gyvenantiems šio centro rajone.

Darbo vizitą suorganizavę įstaigos atstovai papasakojo, kad Turkijos vyriausybė remia jaunimą, moteris, skatina šių asmenų verslumą bei ragina mokytis visą gyvenimą. Dėl pasaulinių karų, krizių ir kt. priežasčių, šalyje daug beraščių žmonių. Aplankytoje šalyje žmonės puikiai išmano anglų kalbos gramatiką, laisvai skaito šia kalba, bet nebendrauja angliškai. Priežastis – profesionalių anglų kalbos mokytojų trūkumas šalyje.

Vizito metu taip pat lankėmės Stambule įsikūrusioje İSMEK Fırıncılık Ve Pastacılık Okulu – duonos kepimo ir konditerijos mokykloje. Mokyklos atstovai supažindino su įstaigos veikla ir įgyvendinamomis mokymo programomis. Čia mokoma ne tik sukurti produktą, bet ir tinkamai bei profesionaliai pateikti bei parduoti – tuo tikslu įkurta puiki foto studija, dirba profesionalūs dėstytojai. Daug dėmesio skiriama informacinių technologijų įsisavinimui. Įdomus faktas, kurį paminėjo įstaigos administracija – 2023 metais minint Turkijos Respublikos 100 metų įkūrimo metines, nemokamai buvo apmokyta 100 moterų, kad jos galėtų vystyti savo verslą iš namų.

Vizito metu aplankėme devynias mokymo dirbtuves, stebėjome mokymo procesą, bendravome su besimokančiais, mokytojais, administracija, dalinomės savo patirtimi. Vizito metu sužinojome, kad ši mokykla yra valstybinė įmonė, siūlanti nemokamas profesionalių profesijos mokytojų paslaugas, profesionalią įrangą. Visi mokymų kabinetai aprūpinti naujausiomis technologijomis. Šios mokyklos mokytojai taip pat nuolat mokosi, tobulinasi, stažuojasi įvairiose Europos šalyse. Administracija patirties bei idėjų ieško ir populiariuose socialiniuose tinkluose, seka naujausias tendencijas. Buvo smagu sužinoti, kad tarp stebimų kulinarų yra ir Lietuvos atstovų. Į šią mokymo įstaigą priimami tik motyvuoti asmenys. Nors mokslas čia nemokamas, tačiau besimokantieji praktiniam darbui reiklaingus produktus turi įsigyti iš savo lėšų. Ne vienas asmuo, baigęs šią įstaigą, įkuria savo įmonę, taip susikurdamas sau darbo vietą. Nuo 2006 metų šią mokyklą baigė du milijonai asmenų.

Stambule yra 18 jaunimo centrų, kuriuos išlaiko šalies vyriausybė. Šie centrai duris atveria visiems 15–29 metų jaunuoliams, norintiems tobulėti, investuoti į savo ateitį. Čia vyksta įvairūs mokymai: nuo programinės įrangos iki klasikinių menų, nuo muzikos iki užsienio kalbų, pasirengimo universitetui kursų. Lankydamiesi jaunimo centre Akademi Beyoğlu, turėjome galimybę pabendrauti su jaunuoliais ir centro darbuotojais. Aplankėme įvairias erdves, dalinomės patirtimi, mokėmės groti muzikos instrumentu Balama, išbandėme Ebru techniką – piešimą ant vandens. Ši institucija priima studentus iš įvairių užsienio šalių, apmoka jų studijų ir pragyvenimo išlaidas, moko užsienio kalbų ir pan. Sužinojome, kad čia nuo 1992 m. mokėsi 97 studentai iš Lietuvos.

Siekiant geriau suprasti besimokančiųjų suaugusiųjų poreikius, galimybes bei iššūkius, stebėjimo vizito metu buvome supažindinti su vietos kultūra, papročiais, tradicijomis. Stambulo mieste persipina klasika ir modernumas, turtas ir nepriteklius. Šiame mieste tvyranti atmosfera – tai europietiškos, azijietiškos bei arabiškos kultūrų mišinys. Vizito metu aplankėme XIX a. Stambule iškilusius prabanga tviskančius Dolmabahce rūmus. Išskirtinis faktas – visi rūmuose esantys laikrodžiai rodo tą patį laiką – 09.05. Būtent šią valandą Dolmabahce rūmuose 1938 m. lapkričio 10 dieną mirė Mustafa Kemalis Atatiurkas – Turkijos Respublikos įkūrėjas bei pirmasis jos prezidentas. Mustafa Kemalis Atatiurkas modernizavo įvairias sritis – plėtojo švietimą, įvedė lotynišką abėcėlę, pavardes, europietiškus rūbus, pritarė moterų emancipacijai. Mustafa Kemalis Atatiurkas – vienareikšmiškai labiausiai gerbiamas asmuo Turkijoje – tai buvo matoma kiekviename žingsnyje.

Paskutinė darbo stebėjimo vizito diena buvo skirta refleksijai – įsivertinome šio vizito svarbą, mintis, aptarėme idėjas, kurias parsivešime ir bandysime įgyvendinti mūsų šalyje. Viena iš aptartų minčių – kaip per Lietuvos ambasadą Turkijoje perduoti mūsų lietuviškos duonos raugą, nes išgirdome tokį prašymą lankydamiesi İSMEK Fırıncılık Ve Pastacılık Okulu mokykloje.

Po įtemptos ir kupinos naujų patirčių darbo savaitės buvo įteikti pažymėjai apie sėkmingą dalyvavimą darbo stebėjimo vizite, kurį organizavo Phoenix Training Center.

Visos darbo stebėjimo veiklos praturtino mus ne tik naujomis mintimis ir idėjomis, bet ir užmegztais profesiniais kontaktais, pagerėjusiomis socialinėmis kompetencijomis. Vizito metu patobulinome ir bendrąsias kompetencijas: bendravimo ir bendradarbiavimo – teko bendrauti su įvairiais specialistais, profesijos mokytojais, dirbti komandoje, bendrauti užsienio kalba. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę pristatyti ugdymo karjerai sistemą, kuria Turkijos šalies atstovai liko sužavėti – minėjo, kad šią praktiką pristatys ir kitoms šios šalies organizacijoms.

Vizitas buvo naudingas ir prasmingas abiem šalis – grįžome kupini energijos, pasisėmę naujų idėjų, minčių, kurias sieksime įgyvendinti savo darbo praktikoje.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos komanda