Kvietimas į Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventę