Medžio darbų konkursas „Klumpė krepšyje“

Kviečiami Trečiojo Amžiaus Universitetų studentai bei visi kūrybingi, darbštūs, mylintys savo kraštą, savo žemę, kuriantys grožį ir puošiantys savo darbais Lietuvą žmonės, dalyvauti Medžio darbų konkurse ,,Klumpė krepšyje“.
Konkursas, skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.
Norintys dalyvauti konkurse, prašome siųsti dalyvio registracijos anketą el. paštu klumpekrepsyje@gmail.com iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
Darbų pristatymas užsiregistravusiems vyks iki 2020-09-30.
Kitas Konkurso sąlygas dėl dalyvavimo konkurse rasite Kvietime.

Dalyvio registracijos anketa 2020