Projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001

Nacionalinė švietimo agentūra

 

  • Projekto tikslas – mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš mokyklos didinant įtraukiojo ugdymo galimybes.

 

  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. gegužės 12 d.  – 2022 m. gruodžio 23 d.

 

Šio projekto veiklas Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba) įgyvendins Tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Petraitė.