Projektas „Pažindamas save, aš stiprėju“

 Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo ir rėmimo projektas

 

Projekto tikslas – stiprinti 5-8 klasių mokinių psichinę sveikatą, ugdant jų savęs pažinimą, pasitikėjimą savimi ir gebėjimą efektyviai spręsti problemines situacijas bei konfliktus.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Mokyti vaikus pažinti savo jausmus ir juos valdyti.
  2. Stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi ir supažindinti su savivertės stiprinimo būdais.
  3. Aptarti stresą keliančius įvykius bei supažindinti su streso įveikos būdais.
  4. Supažindinti 5-8 klasių mokinius su efektyviais konfliktų sprendimo būdais.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugsėjo 14 d. – 2021 m. gruodžio 17 d.

Projekto vadovas – Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Petraitė

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 550,00 Eur