Projektas ,,Mūsų galia bendrystėje“

Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo ir rėmimo programų projektas

Projekto tikslas – Stiprinti švietimo pagalbos specialistų psichinę sveikatą ir emocinę gerovę, kuriant savitarpio palaikymo ir vienybės kultūrą.

Projekto uždaviniai:

1.Mokyti nuolatinio rūpinimosi savimi praktikų.

2.Suteikti žinių apie emocinės higienos įtaką asmens būklei bei jo darbo efektyvumui.

3.Tobulinti bendravimo ir darbo komandoje įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022  m. rugsėjo 12 d.,  pabaiga: 2022  m. gruodžio 16 d.

Projekto vadovas – Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Petraitė

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 2000,00 Eur