Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai suteikta „Erasmus+“ akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai suteikta „Erasmus+“ akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje

„Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtina, kad organizacija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos akreditacijos paraiškoje numatyti tikslai:

  • Gerinti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybę, stiprinant organizacijos darbuotojų ir besimokančiųjų iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.
  • Stiprinti darbuotojų ir besimokančiųjų bendravimo, bendradarbiavimo ir komandos formavimo įgūdžius, siekiant užtikrinti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumą
  • Stiprinti neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų skaitmeninio raštingumo įgūdžius, siekiant tenkinti besimokančiųjų poreikius.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos „Erasmus+“ akreditacija

Laikotarpis: 2022-02-01–2027-12-31. Finansuojama: Europos Komisijos programą „Erasmus+“ 2022 m. pateikta paraiška ir akredituotas projektas: 2022-1-LT01-KA121-ADU-000056177 pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Projektas įgyvendinamas 15 mėn. nuo 2022-06-01 iki 2023-08-31 Didžiausia dotacijos suma yra 23880,00 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų).

2023 m. pateikta paraiška ir akredituotas projektas: 2023-1-LT01-KA121-ADU-000127135 pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Projektas įgyvendinamas 15 mėn. nuo 2023-06-01 iki 2024-08-31. Didžiausia dotacijos suma yra 34240,00 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų).