Projektas „Rekreacinių erdvių atnaujinimas įtraukiant savanorišką veiklą“

Projekto pavadinimas:

„Rekreacinių erdvių atnaujinimas įtraukiant savanorišką veiklą“

Projekto tikslas:

Įtraukiant gyventojus į savanorišką veiklą, renovuoti / atnaujinti parko erdves: sveikatingumo taką, tiltą į meilės salą ir sceną, ir telkti bendruomenę prižiūrėti esamas ir atnaujintas parko erdves.

Projekto uždaviniai:

1.Atnaujinti parko erdves: tiltą į Meilės salą, sveikatingumo trasos supynes, ir sceną (areną), įrengti ugniakurą.

2.Organizuoti mokymus, skirtus savanoriškos veiklos kokybei gerinti.

3.Telkti bendruomenę, stiprinti jos potencialą tvarkant bei prižiūrint esamas ir naujai kuriamas miestelio parko erdves.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

Nuo 2022-09-15 iki 2022-11-30

Projekto vykdytojas / vadovas:

Bendruomenės pirmininkė

Renata Domarkienė

Projekto partneriai:

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba