Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo ir rėmimo programos projektas ,,Krištolinė kurpaitė“

Nr. BS-32(4.11 E) 

Projekto tikslas – didinti 9-10 klasių mokinių emocinį ir lytinį raštingumą, kuris užtikrina seksualinės ir reprodukcinės bei psichinės sveikatos puoselėjimo gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

  1. Remiantis SLURŠ programa bei PSO ir UNESCO rekomendacijomis, nagrinėti lytiškumo temas, pritaikytas pagal mokinių amžių;
  2. Lavinti jaunų žmonių kritinį mąstymą ieškant informacijos lytiškumo temomis;
  3. Lavinti jaunų žmonių gebėjimą kritiškai vertinti lyčių stereotipus ir jų padarinius;
  4. Didinti paauglių savivertę, savęs priėmimą, ugdyti kritinį mąstymą apie kūno vaizdo suvokimą;
  5. Ugdyti gebėjimą kurti darnius, sveikus ir lygiaverčius santykius.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. rugsėjo 12 d. – 2023 m. gruodžio 5 d.

Projekto vadovas – Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Petraitė.

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 2000,00 Eur