Projektas „ŽYGIUOJU = SPORTUOJU“

Nr. BS-31(4.11 E)

Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo ir rėmimo programų projektas

Projekto tikslas – Šiaulių rajono vyresnio amžiaus gyventojų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

Projekto uždaviniai:

  1. Sudaryti sąlygas Šiaulių rajono gyventojams dalyvauti Projekto veiklose.
  1. Ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, skatinti fizinį aktyvumą Šiaulių rajono gyventojų tarpe.
  1. Populiarinti sveikos gyvensenos kultūrą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d.

Projekto vadovas – Edita Giržadienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 1080,00 Eur.