„Gali sportuoti? Įrodyk! II“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0342

Projektas „Gali sportuoti? Įrodyk! II“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Projekte dalyvavimas visose veiklose yra nemokamas.
 

Projektą įgyvendina Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba. Projekto partneriai: Šiaulių r. Šakynos mokykla ir Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras.

Šiaulių r. Šakynos mokykla https://sakyna.siauliai.lm.lt/

Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras https://www.raudenai.siauliai.lm.lt/jml3/index.php/naujienos

Dalyvaujama veiklose: mankštose ir žygiuose (ne mažiau 2 kartai per savaitę) ir sportinėse dienos stovyklose (7 stovyklos).

FB mus rasite grupėje „Gali sportuoti? Įrodyk! II JAUNIMAS ir SENJORAI!“

Finansuojama suma – 52 608,00 Eur. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019-10-07 – 2022-12-31 

Projekto vadovė metodininkė Dovilė Navickaitė-Danielė

 Nauda:

Vaikams ir jaunimui – suorganizuotas popamokinis užimtumas, formuojamas fizinės veiklos  poreikis, per aktyvų dalyvavimą veiklose, plečiamas akiratis ir gebėjimai atlikti įvairaus pobūdžio užsiėmimus. Didesnių galimybių dalyvauti tolesnėse sportinėse veiklose suteikimas.

Šiaulių r. bendruomenei – sudarytos sąlygos fizinio aktyvumo plėtojimui vyresnio amžiaus žmonėms bei kaimuose gyvenantiems vaikams ir jaunimui,

Dalyvaujančios mokykloms – glaudesni ryšiai su bendruomene, popamokinės veiklos užtikrinimas, aktyvios gyvensenos įgūdžių formavimas.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai – užimtumo didinimas suaugusiems, veiklų plėtojimas ir glaudesni ryšiai su mokyklomis partnerėmis.