„Aktyvus senjoras = sveikas senjoras“, Nr. SRZ─306(3.54)

Finansuojamas iš Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo programos

Finansuojama suma – 400,00 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis 2019-04-24 – 2019-12-10

Projekto vadovė metodininkė E. Giržadienė

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.srspt.eu/?p=6141