„Visai geras projektas“, Nr. 89 (3.54)

Finansuojamas iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pagal jaunimo veiklos projektų programą

Finansuojama suma – 830,00 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis 2018-03-21 – 2018-12-21

Projekto vadovė metodininkė A. Leišienė