Matematika 6 klasė

Parengė: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro matematikos mokytoja ekspertė Rasytė Gedaminskienė

Tiesiogiai proporcingi dydžiai. Kartojimo ir įsivertinimo užduotis

https://learningapps.org/display?v=pggcqu47t20

———————————————————

Parengė: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro matematikos mokytoja ekspertė Jelena Bagdonienė

Kartojimo  ir įsivertinimo užduotis ,,Trupmenų palyginimas”

https://h5p.org/node/651190

Kartojimo  ir įsivertinimo užduotis  ,, Erdviniai kunai”

https://h5p.org/node/729010

———————————————————