Projektas „Socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimas profesinei ir asmeninei sėkmei“

Projektas „Socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimas profesinei ir asmeninei sėkmei“ Nr. 2020-1-LT01-KA104-077640

Švietimo mainių paramos fondo projektas

 

Projekto tikslas – skatinti suaugusiųjų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą Šiaulių rajono ir Joniškio rajono savivaldybėse.

 

Projekto uždaviniai:

1.      Tobulinti konsorciumą sudarančių įstaigų darbuotojų užsienio kalbos gebėjimus.

2.      Gilinti suaugusiųjų švietimo politikos atstovų (Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (Švietimo ir sporto skyriaus) specialistų bei suaugusiųjų švietėjų (Joniškio rajono švietimo centro, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų) teorinį pasirengimą suaugusiųjų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo aspektu.

3.      Panaudojant žinias ir įgūdžius, įgytus projekto mobilumo veiklose, parengti bei Šiaulių ir Joniškio rajonų savivaldybėse įgyvendinti suaugusiųjų socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimo programą (3 moduliai).

4.      Parengti bei penkiose Šiaulių ir Joniškio rajonų savivaldybių švietimo įstaigose išbandyti įstaigų bendruomenių profesinio ir asmeninio tobulėjimo skatinimo modelį.

5.      Formuoti pozityvią Šiaulių ir Joniškio rajonų savivaldybių bendruomenių nuostatą suaugusiųjų socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimo aspektu.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. gruodžio 30 d. – 2022 m. gruodžio 29 d.

Projekto vadovas – Vilma Bagdonienė.

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 38200,00 Eur