Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Nr. 09.2.2.-ESFA-V729-03-0001, veikla „Psichologinės pagalbos plėtra“

Nacionalinė švietimo agentūra

 

Projekto tikslasteikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 11 d.  – 2021 m. sausio 31d.

 

Įgyvendinant šį projektą, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje dirba psichologė Jurgina Simonavičienė.