Projektas „Tauta + Dailė = Tautodailė“

Projekto tikslas –  siekiant ugdyti jaunuolių socialines, kūrybines kompetencijas, organizuoti neformaliojo vaikų/jaunimo švietimo veiklas.

Projekto uždaviniai:     

  1. Skatinti vaikus/jaunuolius dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, tobulinant socialines ir kūrybines kompetencijas;
  2. Supažindinti vaikus/jaunuolius su kokybiško laisvalaikio leidimo galimybėmis Šiaulių rajone.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. spalio 6 d. –  gruodžio 1 d.

Projekto vadovas – metodininkė darbui su jaunimu, Ieva Šukytė

Projektui įgyvendinimui skirta suma – 1440 eurų