Naujienos

Smurto artimoje aplinkoje mokymai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės...

Bendradarbiaujame ir kuriame video

“Bendradarbiaujame ir kuriame video” – taip pasivadinusi savo projektine patirtimi dalijosi Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio “Eglutė” komanda. O mokymai apie technologijas, jų taikymo galimybes darželyje. Buvo...

Ankstyvoji intervencija

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba pasirengusi vykdyti Ankstyvosios intervencijos programą Šiaulių rajone Spalio 18-19 dienomis Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Petraitė dalyvavo Specialiosios...

Dalyvavimas mokymuose

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Petraitė savo veiklą Tarnyboje pradėjo nuo kvalifikacijos tobulinimo: rugsėjo mėnesį dalyvavo  Tėvų konsultavimo programos įvairiems specialistams ilgalaikiuose mokymuose...