Praktines-kūrybines dirbtuves „Atnaujintą ugdymo turinį pasitinkant: bendrųjų kompetencijų sampratos tikslinimas“

Š. m. gruodžio 5 dienos popietę Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai, mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) komandų nariai rinkosi į ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Vadovo vaidmuo pokyčių kontekste“ renginį – praktines-kūrybines dirbtuves „Atnaujintą ugdymo turinį pasitinkant: bendrųjų kompetencijų sampratos tikslinimas“.

Renginį, kuriuo siekta atnaujinti / patikslinti / pagilinti mokinių bendrųjų kompetencijų sampratą, organizavo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba drauge su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistais, o moderavo ir praktine-profesine patirtimi dalinosi Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė.

Dirbtuvių dalyviai – UTA komandų nariai, aptarė bendrojo ugdymo mokyklų galimybes ir iššūkius, kylančius atnaujinant ugdymo turinį, braižė bendrųjų kompetencijų žemėlapius, dalinosi savo pastebėjimais ir įžvalgomis.