KONSULTAVIMAS (psichologinis, pedagoginis)

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais).

Konsultuojame vaikus ir jaunuolius, besimokančius Šiaulių rajono ugdymo įstaigose:

 • iškilus bendravimo sunkumų mokykloje, namuose;
 • išgyvenant sunkius jausmus;
 • patekus į psichologinę krizę;
 • patyrusiems  patyčias ar smurtą;
 • norintiems geriau pažinti save;
 • turintiems  ugdymo (si)sunkumų;
 • kuriems sunku laikytis taisyklių, ribų, reikalavimų;
 • turinčius įvairių priklausomybių (alkoholio vartojimas, narkotinės medžiagos, kompiuteriniai žaidimai ir kt.).

Konsultuodami vaikus bendradarbiaujame su tėvais (globėjais), ugdymo įstaigų darbuotojais.

Konsultuojame tėvus dėl  jų vaikams kylančių problemų.

Paslaugos nemokamos. Būtina išankstinė registracija tel. +370 675 21 899

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas):

 • konsultuoja vaikus dėl kalbos, mokymosi, psichologinių, socialinių, asmenybės problemų;
 • konsultuoja tėvus (globėjus) dėl logopedinės, psichologinės, socialinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo;
 • konsultuoja pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dėl specialiojo ugdymo, mokymo turinio, alternatyvių mokymosi metodų ir būdų taikymo, mokymosi motyvacijos palaikymo ir skatinimo.

Registracija tel. +370 675 21 899