PROJEKTAS ,,KRIŠTOLINĖ KURPAITĖ“

  Baigiasi metai, o kartu ir Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos parengtas  lytiškumo ugdymo projektas ,,Krištolinė kurpaitė“, kurio veiklose dalyvavo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos, Šiaulių r. Daugėlių progimnazijos, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ir Šiaulių r. Daugėlių progimnazijos 1-4 klasių ir  6-8 klasių mokiniai.
  Pradinukai diskutavo apie šeimos sąvoką, kas šeimoje jungia žmones ir kokios sudėties gali būti šeimos. Vaikai iš plastilino lipdė savo šeimas, kalbėjo, kaip jie jaučiasi šeimoje, kokios kiekvieno šeimos nario pareigos ir atsakomybės. Mokiniai savo jausmus atvaizdavo piešiniuose. Su pradinukais aptarėme, kokiose nesaugiose situacijose gali atsidurti vaikas už šeimos ribų ir kaip tas situacijas atpažinti. Vaikai grupėse diskutavo, ką daryti, susidūrus su netinkamu kitų žmonių elgesiu ir kas jiems galėtų ateiti į pagalbą. Buvo prisiminta ,,Apatinių rūbelių“ taisyklė ir akcentuotas kiekvieno žmogaus kūno privatumas.
  6-8 klasių mokiniai atliko interaktyvias užduotis apie savo kūno priėmimą, sveikus ir žalingus santykius, lyčių stereotipus ir seksualinį priekabiavimą. Paaugliai grupėse analizavo pavojus virtualioje erdvėje ir reklamos įtaką savivertei. Programos baigiamasis susitikimas buvo skirtas dokumentinio filmo iš ,,Nepatogaus kino klasės“ portalo peržiūrai ir aptarimui, programos dalyvių anonimiškai pateiktų klausimų atsakymams. Paaugliai klausė ne tik apie brandą ir lytiškumą, bet ir apie jiems kylančias emocijas bei suicidines mintis. Vaikai gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus, o kai kuriose situacijose,  ir emocinę paramą bei nukreipimą psichologinei pagalbai. Iš viso projekto veiklose dalyvavo 122 mokiniai. Projektas finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo ir rėmimo programos lėšomis.