ŠVIETIMO CENTRŲ, TARNYBŲ METODININKŲ DARBO AKTUALIJOS IR IŠŠŪKIAI

Š. m. kovo 27 dieną Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba) susirinko gausus būrys švietimo centruose, švietimo pagalbos tarnybose ir pan. įstaigose dirbančių  metodininkų iš 13 Lietuvos savivaldybių. Į Tarnybos organizuojamą metodinę dieną „Metodininkų darbo aktualijos ir iššūkiai“ (toliau – metodinė diena), skirtą metodininkams, atvažiavo kolegos ne tik iš kaimyninių Mažeikių, Telšių, Šiaulių, bet ir iš Raseinių, Jurbarko, Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio, Akmenės, Kelmės, Joniškio, Kretingos, Rokiškio savivaldybių.
Tarnyba, kartu su šio renginio partneriais – Kelmės švietimo pagalbos tarnybos komanda, pristatė savo gerąją darbo patirtį, renginio metu moderavo, reflektavo.
Renginio dalyviai penkiose darbo grupėse emocingai diskutavo metodininkams aktualiais darbo klausimais. Renginio diskusijos vyko pagal Pasaulio kavinės metodą. Pasaulio kavinė (angl. World Café) – tai mokymo metodas, paremtas diskusijomis ir nevaržomu nuomonių išsakymu. Visi dalyviai suskirstomi į keletą mažesnių grupių – kavinių, iš kurių kiekviena turi moderatorių (kavinės savininką), kuris dalijasi ne tik gerąja darbo patirtimi, bet ir iškelia sunkumus, su kuriais susiduria. Diskusijos dalyviai (kavinės lankytojai) nustatytą laiką dalijasi savo patirtimi bei siūlo galimus sunkumų įveikimo būdus.
Pasaulio kavinėje buvo diskutuojama apie kvalifikacijos tobulinimą (moderavo Tarnybos direktorė R. Piežienė, reflektavo Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė E. Dzvankauskienė), neformalųjį suaugusiųjų švietimą (moderavo Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja D. Razminienė, reflektavo Tarnybos direktoriaus pavaduotoja V. Bagdonienė), moksleivių olimpiadas, konkursus ir kitus renginius (moderavo Tarnybos metodininkė E. Giržadienė, reflektavo Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktorė L. Šumskienė), metodinę veiklą (moderavo Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė V. Barauskienė, reflektavo tarnybos metodininkė A. Kasperukienė), projektinę veiklą ir iniciatyvas (moderavo Tarnybos metodininkė D. Navickaitė-Danielė, reflektavo Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė S. Urbutienė).
Penkios itin aktualios temos, dvidešimt penkios karštos diskusijos – rodos net oras kunkuliavo nuo emocijų – kartais diskusijas sustabdydavo tik laiko kontrolė, nes diskutuoti apie tai, kas metodininkams svarbu, kuo jie gyvena, būtų buvę galima iki pat ryto. Klausantis diskusijų apie tai, kiek pačių įvairiausių veiklų vykdo metodininkai, ne karto kilo mintis, kad metodininkas yra tarsi žmogus-orkestras, ne tik organizuojantis kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengiantis ir įgyvendinantis ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojantis edukacijas, bet ir dirbantis su suaugusiais asmenimis, rašantis bei įgyvendinantis projektus, savanoriaujantis, vykdantis viešuosius pirkimus ir pan.
Metodinės dienos dalyviai pažymėjo, kad jiems labai trūksta tokio pobūdžio renginių, kuriuose jie galėtų padiskutuoti su kolegomis iš kitų savivaldybių apie savo darbų pobūdį, „pasimatuoti“, kaip dirba patys, pasikalbėti su tais, kurie vienas kitą supranta iš pusės žodžio…
Metodinėje dienoje netrūko idėjų, pasiūlymų, ne vienas metodininkas pasižymėjo sau, ką bandys pritaikyti konkrečiai savo darbe. Viena iš populiariausia temų tarp metodininkų buvo Šiaulių rajono savivaldybės mokytojų skatinimo sistema – buvo sulaukta daugybės klausimų apie tai, kaip yra skatinami Šiaulių rajono savivaldybės mokytojai, kokie išskiriami kriterijai, kokie būna apdovanojimai, kas skiria lėšas ir pan. Tarnybos komanda nuoširdžiai pasidžiaugė, kad kartu su Šiaulių rajono savivaldybe ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi įgyvendino idėją, leidžiančią kiekvienais metais Tarptautinės mokytojų dienos proga paskatinti rezultatyviausius Šiaulių rajono savivaldybės mokytojus.
Užpildydami refleksijos lapus dalyviai įvertino metodinėje dienoje nagrinėtas temas, renginio organizavimą, laiko vadybą ir pan. Didžioji dalis Pasaulio kavinės dalyvių pažymėjo, kad metodinė diena buvo kaip Cappuccino kava – sužadinanti ne tik mintis, bet ir emocijas, paliekanti malonų jausmą. Namo dalyviai išlydėti su kvepiančiais duonos kepalėliais, kuriuos dovanojo renginio rėmėjai –  „UAB ūkininkų Baristų duona“.
Dėkojame rėmėjams, renginio partneriams,  Šiaulių r. Trečiojo amžiaus universiteto menų fakulteto studentams, meniškai papuošusiems Tarnybos patalpas.
Tikimės, kad metodinė diena taps tradiciniu renginiu, suburiančiu šalies metodininkus bendrai diskusijai jiems aktualiais klausimais.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos  direktorė Rasa Piežienė