Paroda mokykla

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba organizavo gerosios patirties renginį – išvyką į parodą „MOKYKLA 2017” Litexpo Lietuvos parodų ir kongresų centre. Išvykoje dalyvavo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, Kužių gimnazijos, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinio centro, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos, Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokytojai bei Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos atstovė.

Parodoje buvo gyvai ir interaktyviai pristatomi ugdymo(si) metodai, paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, aptariami mokyklose realiai veikiantys pavyzdžiai ir sėkmės istorijos.