Pasidalinta geroji patirtis Šiaulių rajono mokyklose. II dalis.

 

Išskirtiniu dėmesiu kiekvienam, besimokančiam, dirbančiam pasižymi Šiaulių r. Voveriškių mokykla, kurioje Šilalės stažuotės dalyviai viešėjo  2019 m. kovo 7 d.

Direktorė A. Gudaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui L. Dereškevičienė pristatė edukacines erdves, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams bei „Šiaulių r. Voveriškių mokyklos patirtį ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius“. Pristatymų metu jaučiama, kaip glaudžiai vyksta bendradarbiavimas, kaip vienas kitą palaiko mokyklos bendruomenės nariai, kaip aktyviai įtraukiami tėvai ir koks svarbus jų vaidmuo ugdymo procese. 

Pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos I. Vireikienė ir J. Mituzienė, specialioji pedagogė, logopedė V. Bernotienė pristatė pranešimą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo praktiniai aspektai, siekiant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių asmeninės pažangos bendrojo ugdymo mokykloje“. Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja V. Bačianskienė ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė V. Grigalienė pristatė pranešimą „Bendradarbiavimo rezultatas – specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sėkmės istorijos“. Visa pasidalinta informacija – tai didžiulis patirties, tarpusavio supratimo, palaikymo aruodas. Pristatytų video metu, besikeičiančių piešinių, kitų darbų pavyzdžiuose matyti akivaizdus ugdymo ir įdėto darbo poveikis ypatingo vaiko pažangai, integravimuisi.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre 2019 m. kovo 7 d. vykęs Šilalės stažuotės dalyvių vizitas

Direktorė J. Banienė, Direktorės pavaduotoja ugdymui G. Vaitkienė pristatė „Mokyklos patirtį ugdant skirtingų amžiaus grupių, gebėjimų ir poreikių turinčius vaikus“. Su informacinių technologijų panaudojimu supažindino specialioji pedagogė G. Novogreckienė pristatydama pranešimą „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, individualios pažangos vertinimas ir įsivertinimas“ bei logopedė I. Kulikauskienė „Mokinių motyvacijos mokytis skatinimo ugdymas“ ir suteikė galimybę stažuotės dalyviams tai išbandyti praktiškai. Socialinė pedagogė D. Rupšienė atskleidė tarpusavio ryšio su ugdytiniais atradimo galimybes „Bendradarbiavimas – raktas į sėkmę“, o psichologo asistentė J. Bacevičiūtė supažindino su „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymu“, pateikdama praktinių pavyzdžių, taikomų priemonių.

Išklausę pristatymų dalyviai buvo supažindinti su mokyklos erdvėmis, naudojamomis inovacijomis ir turėjo galimybę praktiškai išbandyti. Ačiū savo idėjomis pasidalinusiems mokytojams vyresniajam tikybos mokytojui R. Čepui ir matematikos mokytojai ekspertei R. Gedaminskienei.

Galiausiai, Šilalės rajono dalyvių stažuotė Šiaulių rajone apibendrinta Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje. Didžiuojamės ir dar kartą sakome ačiū patirtimi pasidalinusiems ir šauniai dirbantiems mūsų rajono mokytojams, pagalbos vaikui specialistams, vadovams!

 Stažuotės komanda: direktorė R. Piežienė, direktorės pavaduotoja V. Bagdonienė, metodininkė A. Leišienė, metodininkas N. Žalys, metodininkė darbui su jaunimu D. Navickaitė

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien