„Aš jau ne vaikas“, Nr. SRZ─260(3.54)

Finansuojamas iš Šiaulių rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Finansuojama suma – 425,00 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis 2019-09-01 – 2019-12-31

 

Projekto vadovė – direktoriaus pavaduotoja V. Bagdonienė

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.srspt.eu/?p=6191