Korupcijos prevencija įstaigoje

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje – Svetlana Žarina, specialioji pedagogė. Pastebėjus korupcijos apraiškas Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje kreiptis el. p. svetlana.zarina@gmail.com

Taip pat informaciją apie korupciją galite pateikti čia – https://www.stt.lt/